Troeven

 • We zijn een kleine school, bij ons krijgen kinderen tijd en ruimte om zichzelf volledig te ontplooien. Wij gaan voor een persoonlijke aanpak, elk kind krijgt de nodige aandacht en begeleiding, ook de snellerenden en hoogbegaafden.
 • Dankzij onze kleinschaligheid vormen we een hechte schoolgemeenschap waarin iedereen elkaar kent en zorg draagt voor mekaar (samen spelen, samen eten, klasoverschrijdende activiteiten). Dit alles draagt bij tot een fijne schoolsfeer.
 • De klemtoon ligt op een actieve leerhouding, motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Heel veel aandacht voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid, het zelfvertrouwen en de expressiviteit (praatrondes, vrije teksten, bibliotheek, fora, …).
 • Indien nodig helpt een apart zorgteam kinderen met leermoeilijkheden, leervoorsprong, sociaal-emotionele problemen, …
 • Taalinitiatie Frans vanaf de kleuters en Engels vanaf de derde graad (5de en 6de leerjaar).
 • Na het basisonderwijs hebben onze kinderen toegang tot Cognosco, secundair onderwijs geïnspireerd op Freinet principes.
 • Wij bieden veel sport en beweging, onze kinderen krijgen reeds zweminstructie vanaf de derde kleuterklas.
 • Vrije keuze aan levensbeschouwlijke vakken.
 • Sterk uitgebouwde en laagdrempelige ouderwerking.
 • Smartboards (digitale schoolborden) in elke klas.
 • 1 x per week gratis fruit.