Ouderparticipatie

OUDERS GRAAG GEZIEN…is het uitgangspunt van onze school.

Een Freinetschool kan geen Freinetschool zijn zonder ouderbetrokkenheid, die ieder invult naargelang zijn/haar mogelijkheden.

We zijn ervan overtuigd dat we school maken met de leerlingen, de leerkrachten EN de ouders.

Dit komt de totale ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen meer dan ten goede.

We willen dan ook graag een openheid creëren ten aanzien van onze ouders.

Is dit ’s morgens als je je kind afzet op school en even langs de klassen loopt, een praatje slaat met andere ouders of grootouders op de speelplaats of met de leerkrachten?

Of is dit tijdens het organiseren en begeleiden van activiteiten op school?

Voor ons is elke vorm van ouderparticipatie even belangrijk. Deze betrokkenheid is volledig vrijwillig (maar niet vrijblijvend)!

Ouderbetrokkenheid draagt voor ons bij tot een positief schoolklimaat, waarin open communicatie een must is!

De oudergroep.

De oudergroep bestaat uit geëngageerde ouders met 3 aanspreekpunten voor ouders. Dit zijn: Tinne Geukens (mama van Lander en Maxim), Nathalie Verelst (mama van Leni) en Julie Mertens (mama van Elaud, Thea en Wijnand)

Deze mensen zetten zich mee in voor de verslaggeving via de Zeppelinkrant, het beheer van onze Facebookpagina in samenspraak met de school, de organisatie van activiteiten, de financiële tussenkomst vanuit de oudergroep, de ondersteuning van creatieve ateliers en activiteiten.

Zij worden hierin bijgestaan door een grote groep geëngageerde ouders. Deze mensen samen en de vele helpende handen maken onze oudergroep een waardevolle participant van onze schoolwerking.

De verslaggever van dienst is Nathalie Verelst (mama van Leni ).

De post van financieel verantwoordelijke wordt vertegenwoordigd door Tinne Geukens (mama van Lander en Maxim).

Wat verstaan we onder ouderparticipatie?

Elke vorm van hulp die geboden wordt door ouders op organisatorisch of ondersteunend vlak is ouderparticipatie.

Dit kan zijn: het meedenken over ideeën tijdens de oudervergaderingen, het helpen organiseren van een activiteit, het begeleiden van een uitstap, het organiseren van een atelier, het komen verduidelijken van een hobby of talent, het werken in de moestuin, het opknappen van klusjes, het opmaken van de kalender, het maken van gebak voor onze lentebrunch, het verzorgen van de kippen tijdens de vakantie, …

We werken hiervoor met een hulpfiche die ieder naargelang zijn mogelijkheden kan invullen.

Per activiteit wordt er eveneens een takenlijst opgemaakt.

Wanneer wordt dit allemaal georganiseerd?

De helpende handen worden zowel gevraagd tijdens als na de schooluren naargelang de activiteit.

We organiseren ongeveer maandelijks een oudervergadering waarbij activiteiten besproken worden en ideeën naar voor gebracht worden.

Iedereen is hier steeds van harte welkom!

Elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat zowal op de ouderwebsite wordt gepubliceerd als op de Facebookpagina van de oudergroep.

Heb je het verslag graag in je mailbox, geef dan hier je mailadres door.

Je mailadres achterlaten kan ook via onze facebookpagina. Hierbij kan je de Zeppelinkrant aanklikken om je gegevens te registreren.

Verder trachten we te werken met werkgroepen om ideeën concreet vorm te geven.

De volgende werkgroepen werden samengesteld:

  • De werkgroep Halloween
  • De werkgroep vergroening (moestuin)
  • De werkgroep kalender

Elke vorm van hulp hoe klein ook, maakt een verschil.

Dus kortom: Freinetschool De Zeppelin is een school waar ouders welkom zijn!