Verslag oudervergadering 27 november 19u30


Aanwezig:Christine, Greet, Safia, Sander, Els, Joni, Koen, Tinne, Anouk, Valerie, Frank, Erika, Katie, Nathalie

Verontschuldigd: Joke

1. Voorzitterschap:

3 mensen willen graag het engagement opnemen. Zij zijn de drie aanspreekpunten van de oudergroep. De namen van de betrokken mensen worden in de visie van ouderparticipatie op de site  aangepast.

De aanspreekpunten voor deze 2 schooljaren zijn: Tinne Geukens (mama van Lander en Maxim uit leefgroep 4) – Nathalie Verelst (mama van Leni uit leefgroep 2) – Julie Mertens (mama van Thea en Wijnand uit leefgroep 1 en Elaud uit leefgroep 3).

Heb je zin om mee te helpen of heb je ideeën, spring zeker op school binnen of spreek één van deze mensen aan!

2. Bankboek

Het bankboek werd overlopen.

3.Doorlichting

Onze school heeft een gunstig advies over de ganse lijn gekregen. Het viel de inspecteurs op dat er een warme schoolcultuur heerst, waarbij er veel zorg is voor de individuele leerling. Er is tevens een goede onderwijskwaliteit met een gedreven team. De school kreeg groeikansen (tips) mee om mee aan de slag te gaan

4. Italiaanse avond

Deze gaat door op 1 februari 2019. Er wordt een werkgroep opgericht waar Tinne en Nathalie zich al aansloten. Extra mensen in deze werkgroep zijn zeker welkom. De werkgroep komt volgende week al even kort samen.

5. Werkgroepvergaderingen

– kalender: korte stavaza

– vergroening: ideeën voor het moestuinplan werden besproken

– Halloween: evaluatie door de werkgroep en de school

Volgende vergadering donderdag 10 januari om 16u

WERKGROEPVERGADERINGEN:

 • Italiaanse avond
 • Vergroening
 • kalender: evaluatie
 • ?

ZIN OM AAN TE SLUITEN? SPREEK DE LEERKRACHTEN AAN OF DE AANSPREEKPUNTEN VAN ONZE OUDERWERKING!

IEDEREEN WELKOM!

Verslag oudervergadering 8 oktober 2018

Verslag oudervergadering 8 oktober 2018

Aanwezig: Tinne, Nathalie, Katie, Frank, Sigrid, Joni, Els, Joke, Britt, Valerie, Celine, Anouk, Koen

Verontschuldigd: Julie

1. bankboek

Dit werd overlopen. De vergunning voor het fruit is ook voor dit schooljaar ok.

2. Voorzitter

Er waren enkele kandidaten. Alle kandidaten gaan samen rond tafel zitten en proberen tot een compromis te komen.

Het is belangrijk dat de voorzitter onze school uitdraagt.

– aanwezigheid op activiteiten en ondersteuning van activiteiten

– overleg tussen school en ouders (aanspreekpunt van de ouders)

– aanwezigheid op vergaderingen

3. Ouderfolder

De inhoud was nog recent en ok. De zeppelinkrant wordt er in vermeld en ook enkele nieuwe foto’s worden gemaakt(oa van de oudergroep en het boekenbudget).

De zeppelinkrant verschijnt bij vele ouders mogelijk in de spam. Deze wordt weinig gelezen. Binnenkort proberen we meer mensen te bereiken door de leerlingen te betrekken (lln uit lg 3 en 4).We proberen dit tweemaal per schooljaar te organiseren (januari en mei)

4 Helpende handen

Het is al een tijdje moeilijk om takenlijsten ingevuld te krijgen. Ook nu met de Halloweenwandeling verloopt dit moeizaam. We zijn een kleine school en de organisatie van activiteiten (die veel opleveren voor onze leerlingen) staat of valt met de participatie van ouders.

Iedere hulp hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd en geapprecieerd.

Wie nog iets wil bakken voor Halloween, graag melden aan Joni. Vorig jaar hadden we 300 stuks (cup cakes, cake,….) en deze waren allemaal op.

5. Autoluwe schooldag en ontbijt

Het was een fijne activiteit, waarbij we wel veel hulp kregen ( broodjes smeren, afwassen, opruimen,…)

Sommige ouders vroegen terug fruit. Volgend jaar zullen we dit terug voorzien, maar vorig schooljaar werd dit zeer beperkt gegeten en moest alles uiteindelijk weggegooid worden.

Het was heel gezellig en er was een grote opkomst van ouders.

6. werkgroep kalender

Jules, Hilde en Anouk gaan zich dit jaar achter de schoolkalender zetten. Andere mensen zijn nog steeds welkom.

7.Werkgroep moestuin

Hierop kwam bijna geen respons. Onze kinderen zouden dit schooljaar wel terug graag in de moestuin werken. Eventueel met een moestuinclub, die samen met enkele mama’s ‘ s middags in de tuin werkt.

Eventueel kunnen we tijdens een vergroeningsdag bloembollen aanplanten en de tuin winterklaar maken. Enkele ouders komen hiervoor bij elkaar op 25 oktober om 9 uur op school. Iedereen is welkom!

8. Voorleesweek 19 tem 23 november 2018

Tijdens deze week zou het leuk zijn als enkele (groot)ouders kwamen voorlezen voor onze kinderen op afgesproken momenten.

Woensdag 21 november is een pedagogische studiedag voor alle Geelse scholen. De school en de opvang zijn niet open op die dag. Opvang regel je best zelf met de bengelbende.

9. Halloween

Dit werd verder met de werkgroep besproken

Datum volgende vergadering:

dinsdag 27 november 2018 om 19u30

Verslag oudervergadering 13 september 2018

Oudervergadering donderdag 13 september

Aanwezigen: Julie, Nathalie, Tinne, Anouk, Frank, Katie, Safia, Koen, juf Greet, juf Christine, Joni, Els

Verontschuldigd: Sander, Nele, Valerie, Astrid

1. Algemeen

* Voorzitterschap

Met het vertrek van Koen, wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de ouderwerking.

Joni en Els stellen voor om het voorzitterschap te beperken tot twee jaar en daarna te evalueren.

Wat zijn de taken als voorzitter? Lintjes doorknippen 😊.. Het uithangbord van de school zijn, aanspreekpunt voor de ouders, nieuwe ouders warm maken voor de ouderwerking, afspraken maken met de school, activiteiten ondersteunen, …

Wie volgt Koen graag op als voorzitter van de ouderwerking? Geef een seintje aan Joni.

Bij meerdere kandidaten kan er bijvoorbeeld een wisselwerking opgesteld worden. Volgende vergadering wordt er beslist wie de nieuwe voorzitter wordt.

* Het bankboek wordt overlopen.

* Ouderfolder

De ouderfolder, die nu wordt meegegeven aan ouders van nieuw ingeschreven kinderen, wordt up-to-date gemaakt. Klopt de informatie nog en is het fotomateriaal voldoende recent? Joni doet de aanpassingen samen met Tinne. Andere geïnteresseerden mogen hier steeds bij aansluiten.

Er komt een stukje in de ouderfolder over de Zeppelinkrant. Ook in de schoolgids en in de infobundel is er informatie over de Zeppelinkrant terug te vinden. Dit biedt de mogelijkheid aan ouders om zich in te schrijven en zo het verslag van de oudervergadering in hun mailbox te ontvangen. Er komt ook een mogelijkheid om jezelf voor het krantje uit te schrijven. Bij inschrijving wordt er gevraagd of je je wil aansluiten wij een werkgroep: bv. schilouders, Halloweenwandeling, kalender, …

Inschrijven kan via de FB-pagina of de ouderwebsite: www.dezeppelin.be.

Op de FB-pagina komt na de oudervergadering eveneens een link naar het verslag. Het voordeel is dat via deze link de ouders geleid worden naar de website van de school.

De FB-pagina is een initiatief van de ouderwerking.

* Wijziging activiteitenkalender

Er wordt een nieuwe activiteitenkalender meegegeven waarop enkele data gewijzigd zijn. Eveneens worden de data van de ateliers. De kalender wordt bezorgd aan de ouders en op de website geplaatst.

2. Activiteiten en werkgroepen

Autoluwe schooldag

Tijdens de autoluwe schooldag wordt de straat afgezet en wordt er een fietsparcours opgesteld. De kinderen mogen hun eigen fiets meenemen (eventueel een extra fiets of loopfiets) en kunnen hun fietsvaardigheden inoefenen.

’s Morgens wordt er een ontbijt aangeboden vanaf 08.20.

We zoeken nog helpers om dit ontbijt mee te verzorgen vanaf 07.45. Kandidaten mogen zich melden bij Joni.

Werkgroep Halloween

Het verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt besproken.

We zoeken voor tijdens de wandeling:

* Kindjes die tijdens een act willen dansen

* kinderen die iets willen brengen op een vrij podium: woord, dans, iets voorstellen in het thema van Halloween en Tim Burton

* 10-12 volwassen figuranten

* 5 personen om te grimeren

* 11 seingevers

Daarnaast:

* Heel veel helpende handen op de dag zelf, maar ook de dag ervoor en erna! De takenlijst hangt uit.

* ouders die mee willen flyeren in de buurt

* Ouders die cupcakes, wafels, ander lekkers maken om te verkopen. De originele creaties van vorig jaar werden erg gesmaakt, hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op zoveel creatief lekkers..

* schilouders die de groenten voor de soep willen voorbereiden

Als je wil helpen, spreek gerust iemand aan van de werkgroep en meld je bij Joni.

De volgende vergadering van de werkgroep is dinsdag 18/9 na school. Geïnteresseerden kunnen nog steeds aansluiten.

Nog een speciale vermelding voor Juul, die de lay-out en het drukwerk voor Halloween verzorgt.

Werkgroep moestuin

Ook de werkgroep van de moestuin gaat terug van start.

Mensen met groene vingers die graag hun liefde voor de tuin doorgeven aan kinderen, zijn heel welkom. Geef een seintje aan Joni.

Varia

* Ringland

Volgende week woensdag doet onze school mee met deze actie tegen het doorgaand vrachtverkeer in het centrum. We geven zo het signaal dat we een veiligere schoolomgeving willen. Alle actiebereide ouders verzamelen om 09h (mag met spandoeken, borden). Vergeet je kinderen geen fluovestje aan te doen.

* Ter herinnering: er is een rookverbod op gans het schoolterrein. Dit geldt ook op voor de e-sigaret.

* Gaat onze school aan de slag met het sportkompas (een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport)? Els vraagt na bij de scholengroep wat de mogelijkheden zijn.

* Aangezien het weer minder wordt, is er al nieuws over de parking? Els volgt dit op bij de scholengroep.

* Wat was het resultaat van de kledinginzamelactie? Het resultaat was goed, eerdere beperkte financiële tegemoetkoming. Is een actie die weinig inspanning vraagt en toch iets opbrengt. Voor herhaling vatbaar. We contacteren hiervoor een andere organisatie.

* Kunnen we met onze school mee doen met Technopolis on Tour? Joni bekijkt dit.

Volgende vergadering: maandag 8 oktober om 19.30

Vakantiedagen schooljaar 2018-2019

Hierbij al een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar 2018 – 2019:

Woensdag 26 september 2018 Pedagogische studiedag
Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november Herfstverlof
Woensdag 21 november 2018 Pedagogische studiedag
Maandag 26 december t/m vrijdag 4 januari ‘19 Kerstvakantie
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart Krokusvakantie
Maandag 8 april t/m vrijdag 19 april Paasvakantie
Maandag 22 april Paasmaandag
Woensdag 1 mei Feest van de arbeid
Woensdag 29 mei Facultatieve verlofdag
Donderdag 30 mei O.H.H.
Vrijdag 31 mei Verplichte brugdag
Maandag 10 juni Pinkstermaandag
Dinsdag 11 juni Facultatieve verlofdag
Woensdag 12 juni Facultatieve verlofdag
Vrijdag 28 juni = school tot 11u30 Laatste schooldag

Verslag oudervergadering 18 juni 2018

Verslag oudervergadering 18 juni 2018

Aanwezig: Frank, Koen, Tinne, Nathalie, Celine, Sigrid, Heidi, Joni en Gert

Verontschuldigd: Valerie, Joke en Nele

 1. Bedankt!

Traditioneel trakteerde de school met een glaasje cava om iedereen te bedanken voor het afgelopen schooljaar. Ook via deze weg: bedankt aan alle helpende handen.

Een extra dankjewel aan Koen en Wendy voor hun jarenlange hulp en steun aan onze school!

 1. Evaluatie schoolfeest

Zowel de school als de ouders vonden het schoolfeest erg geslaagd. Het was mooi weer, een grote opkomst, mooie optredens,… Het was superfijn dat elke leerling aanwezig was! De leerlingen hebben als dank hiervoor een ijsje gekregen.

Volgende keer moeten we meer drank voorzien, nu is er bijgehaald en er zal een ander springkasteel voor de grotere kinderen uitgekozen worden. Dit was te klein. Ook moeten we meer glazen voorzien.

Er waren veel helpende handen, waardoor alles wat voorzien was kon doorgaan, behalve bediening van drank. Dit werd niet echt gemist.

3.Proclamatie:

Door de groei van onze school wordt het moeilijker om iedereen een plaatsje te geven in de zaal. Toch wil onze school dat iedereen welkom blijft op de proclamatie. Daarom worden dit schooljaar de ouders van de betrokken leerlingen om 18u30 uitgenodigd voor het officiële deel en alle andere ouders om 19u voor de receptie.

 1. Opstart Halloweenwandeling 19 oktober 2018

De aanvraag om de straten verkeersvrij te maken moet in juni reeds ingediend worden. Frank bezorgt Joni het plan van de wandeling.

Verder moeten we nu al op zoek naar seingevers. Geïnteresseerde ouders mogen zich steeds melden bij Joni. Je hebt geen speciale opleiding tot gemachtigd opzichter nodig. Je kan gewoon voor deze activiteit gemachtigd worden. Vraag het ook eens aan vrienden, familie, buren, …

Geïnteresseerde ouders om de werkgroep Halloween te versterken zijn ook steeds welkom!

Binnenkort komt de werkgroep Halloween al een eerste keer samen om de grote lijnen uit te tekenen.

 1. varia
 • Er werd gevraagd of er nog actie werd ondernomen om de parking moddervrij te maken. Scholengroep is foto’s komen nemen. Gert gaat dit verder opvolgen.
 • Gert gaat een nieuwe uitdaging aan en verlaat de school als directeur. Hij gaat naar de 3-master in Kasterlee. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Gert zal de opstart van het nieuwe schooljaar nog wel meedoen. Veel succes Gert. We gaan je missen!
 • Er werd gevraagd om de struiken op de parking niet te kort te snoeien. Dit wordt doorgegeven aan de groendienst.
 • Er werd gevraagd of er eventueel klimop tegen de containerklas mag geplaatst worden. Dit zou luchtzuiverend werken en de klas afkoelen in de zomer. Gert vraagt dit na.
 • Enkele papa’s zouden een hekje kunnen maken uit gerecycleerd hout om de moestuin mee af te bakenen. Dit wordt besproken met de moestuinmama’s.

 

Fijne vakantie allemaal!