Freinet, daar kies je bewust voor!

We willen een school zijn die elk kind biedt wat het nodig heeft. Bij ons geen typische klassen ingedeeld per leeftijd, maar graadsklassen. Leren van elkaar, aan elkaar en door elkaar, daar draait het om. Het verwerven van kennis en vaardigheden gebeurt zoveel mogelijk in een zinvolle context.

We stimuleren kinderen om een actieve leerhouding aan te nemen. Vertrekkende SAMEN vanuit hun eigen belevingswereld en ervaringen, bieden wij onze leerlingen heel veel leer- en exploratiekansen. Door deze werking vermijden we schoolmoeheid.

Voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans werken wij uitsluitend met erkende methodes. Dit is onze waarborg voor het behalen van de eindtermen.

In onze school mogen de leerlingen meedenken en meedoen. Een kritische en respectvolle houding wordt gestimuleerd. Hun mening en hun inbreng is belangrijk. Via projectgericht onderzoeken en experimenteren, gestuurd door de leerlingen en onder begeleiding van de leerkracht, worden de leerplandoelen en eindtermen voor muzisch creatieve domeinen, mens en maatschappij en wetenschap en techniek nagestreefd. De leerlingen presenteren na afloop van elk onderzoek zelf de resultaten en leren daarbij gebruik maken van de modernste media.

Bij ons leren kinderen hoe ze zelfstandig moeten werken. We leren hen hoe ze hun tijd moeten indelen via individuele weekplanningen en contractjes. Elkaar helpen is dagelijkse praktijk, zowel cognitief (elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof) als emotioneel (praatrondes, fora en overlegmomenten).

Ouders zijn steeds welkom. Leerkrachten hebben vrijwel dagelijks contact met de ouders. Op ouderavonden krijgen de ouders een woordrapport met daarin een gedetailleerd beeld van het niveau van hun oogappel.

Samen met de kinderen én via kwaliteitsvol onderwijs en professionele begeleiding, bouwen we aan hun toekomst.