Verslag oudervergadering 19 juni 2017

Aanwezig: Frank, Joni, Gert, Tinne, Koen, Ingrid, Wendy, Greet, Kristien, Nathalie

Dank je wel om dit schooljaar je steentje bij te dragen!

Ouderkaartje

Dit wordt verder opgevolgd. Het kaartje wordt tegen begin september afgemaakt, zodat dit aan de nieuwe ouders kan uitgedeeld worden. De oudergroep wordt op deze manier meer naam gegeven.

Schoolzwemmen K2/K3

De school vraagt of er vanuit de oudergroep een stukje tegemoet kan gekomen worden om het schoolzwemmen van de kleuters te financieren. De maximumfactuur voor de kleuters ligt veel lager dan deze van de lagere school. Zo krijgen de kleuterjuffen meer ruimte om eventueel andere uitstappen te organiseren.

Er was een vraag of de derde graad niet te voet zou kunnen gaan zwemmen om de buskosten uit te sparen. De sportdienst van de stad Geel bepaalt aan de hand van enkele criteria welke groepen met de bus mogen. Er wordt steeds 1 bedrag voor zwemmen (en eventueel bus) aangerekend en er kan niet bespaard worden door de leerlingen te laten wandelen naar het zwembad.

De oudergroep wil zeker uitstappen en activiteiten van de school mee ondersteunen. We zetten dit dan best even in de kijker,  zodat de ouders ook weten wat er gebeurt met de opbrengst van activiteiten.

Ijsjes schoolreis

Op schoolreis zullen alle leerlingen een ijsje krijgen dat betaald wordt met het budget van de oudergroep.

Evaluatie Schoolfeest

Organisatorisch was alles ok. Er waren uiteindelijk zeer veel helpende handen.

Toog: De wijn was op. Volgend jaar kan dit best even vermeld worden, zo kan er indien nodig wij worden bijgehaald.

Optredens: waren zeer goed. Veel betrokkenheid van de leerlingen en ondersteuning van de ouders. Ook het feit dat kleuters en lagere school samen in acts voorkwamen was heel positief.

Tent en bijtent: Het was een groot pluspunt dat er een bijtent was. Er konden 100 stoelen meer geplaatst worden, dit gaf een veel ruimer gevoel. Zou er in de tent volgend jaar tussen het schoolfeest en het open forum een tweedehandsmarkt kunnen georganiseerd worden? Eventueel met samenwerking van de Gezinsbond of dergelijke?

Randanimatie: was vlot en goed.

Pastabuffet: Er waren minder inschrijvingen dan vorig schooljaar met de bbq. De hotdogs zouden best bij aanvang van het schoolfeest al aangeboden worden. Als we volgend jaar een frietkraam willen, moet deze aan het begin van het schooljaar vastgelegd worden.

Rookgedrag: Er zal duidelijker aangegeven worden dat roken enkel aan de poort kan.

Halloweenwandeling

Deze zal doorgaan op 20 oktober 2017. De aanvraag om het parcours verkeersvrij te maken moet aangevraagd worden. Koen en Frank sturen een stratenplannetje door naar Joni om de aanvraag te doen.

Frank vraagt aan een Antwerpse sportclub of zij seingevers willen zijn.

Misschien zouden we volgend jaar in november een cursus tot seingever kunnen gaan volgen met enkele ouders van de school.

Varia

Er werd gevraagd of schoolbrieven eventueel digitaal zouden kunnen worden verstuurd. De school probeerde dit eerder uit, wat niet zo evident bleek. Niet elke ouder bezorgt het e-mailadres aan de school. Er is meer zekerheid  dat de brief gelezen wordt als deze wordt meegegeven.

Belangrijke data

 • 5 september: infoavond om 19u
 • 14 september: 1ste oudervergadering om 16u: Iedereen is van harte welkom!

Verslag oudervergadering 4 mei 2017

Aanwezig: Koen, Tinne, Tineke, Heidi, Anouk, Joni, Gert, Ingrid, Machteld, Steven, Celine, Frank, Nathalie

Ouderkaartje

Wordt verder opgevolgd

Vergroening MOS: aanleg plantenbak speelplaats

De nieuw gecreëerde hoek op de speelplaats zal aangelegd worden als een vlinderborder. Hiervoor was er nog subsidie over. Op 10 mei zal iemand van regionale landschappen dit samen met enkele leerlingen van lg4 aanplanten.

Evaluatie lentebrunch

Het was een goede editie. De inschrijvingen kwamen zeer laat op gang, maar er was een goede opkomst er werden vele lovende commentaren gegeven en zeer veel desserten voorzien door de (groot) ouders. Alles is zeer vlot verlopen. Bij de tafelschikking moeten we volgende keer wel zien dat iedereen aan het buffet kan. Verder kunnen we volgend jaar best wat gewoon brood voorzien (voor de kleinere kinderen). Het was ook leuk dat er heel wat helpende handen waren.

Schoolfeest: Organisatie

De tenten staan. Bedankt aan Frank dat hij deze wil uitlenen aan de school Het is wel jammer dat er weinig hulp kwam opdagen om deze op te zetten.

Er worden nog HEEL VEEL helpende handen gezocht voor op het schoolfeest!!!

Er zullen dit jaar weer spellenkaarten zijn, de spelletjes en het springkasteel worden hier mee betaald. De ballonnenclown en de grime zijn gratis. Voor de workshops wordt er 1 jeton gevraagd.

Er komen nog 2 tenten van 3 op 6 naast de klas van juf Greet voor de catering. De toog en de bonnetjes komen in de witte tenten naast de grote tent.

Alle kinderen worden in de klas verwacht om 13u30 en blijven daar tot er een sein wordt gegeven dat ze opgehaald mogen worden ( LG 1 en LG2). De leerlingen van LG3 en 4 gaan samen met hun leerkracht naar de tent. Hierna start de animatie.

De borden voor het pastabuffet zullen van suikerriet zijn, deze zijn milieuvriendelijk en op deze manier moet er geen afwasstraat gezet worden. Het bestek is van bamboe. Er worden 2 vuilnisbakken gezet waar alle afval in kan gedeponeerd worden. Koen brengt ook ecoservietten mee.

Er worden dit jaar hotdogs aangeboden als extra snack. Koen zorgt voor de Bain Marie, mayonaise, ketchup, mosterd, sandwiches en worsten.

Het springkasteel wordt met korting geleverd door springkastelen Thijs. Frank en Jeroen zorgen voor extra stroom.

Jullie en Kenny hebben meegeholpen aan de muzikale optredens in enkele klassen en oefenden dit met de kinderen in, Machteld werkte mee aan een vrije tekst in lg2 en Ingrid hielp mee tijdens de workshop kledij maken van kosteloos materiaal.

Onze kinderen zijn volop bezig met oefenen.

Speeltuig

Het speeltuig staat er. Het was een zeer fijne samenwerking met de firma. Er is een artikel verschenen in Het Nieuwsblad van Geel en op GeelFM, er komt nog een artikel in de GVA. Koen heeft hiervoor gezorgd.

Op het schoolfeest zal even kort vermeld worden dat het speeltuig er is kunnen komen door de opbrengst van de activiteiten.

Over enkele weken wordt er een speelboom geleverd. Deze is aangekocht met schoolbudget.

Jorge

Jorge onderging een operatie. Nathalie voorziet een kaartje en zorgt dat dit getekend wordt door de ouders.

Enkele belangrijke data

 • 31 mei open forum
 • 14 juni openklasdag voor ouders van 3KK
 • 19 juni: oudervergadering

Verslag oudervergadering 17 januari 2017

Aanwezig: Koen, Tinne, Bart, Nathalie, Brenda, Pia, Filip, Frank, Heidi, Tineke, Celine Joni en Gert
Verontschuldigd: Anouk

Ouderkaartje

 • Frank gaat de lay-out maken van het nieuwe kaartje, Koen schrijft de tekst. Dit wordt verder uitgewerkt.

Italiaanse avond

 • Onze Italiaanse avond gaat door op vrijdag 3 februari in de refter van de Luchtballon.
 • Er worden nog vele helpende handen gevraagd. De takenlijst zal uithangen op school.
 • Het klaarzetten en de aankleding van de zaal zal gebeuren door Juf Joni, Juf Christine en de leerlingen van leefgroep 4 op vrijdagnamiddag.
 • Er zijn al heel wat ideeën maar we denken nog verder na over de aankleding van de zaal.
 • Kommetjes voor kaas, bordjes voor brood, bestek en tassen gebruiken we van de refter, Borden, koffielepeltjes, brood, kaas, Limoncello en Limoncello-glaasjes brengt Koen mee.

Evaluatie kalenders

De opbrengst van de kalenders was ongeveer €200. De school was heel tevreden over het resultaat. Enkele ouders vonden dat de kalender meer freinet-minded kon.

Volgend schooljaar vertrekken we terug vanuit de werkgroep, waarbij iedereen met creatieve ideeën kan aansluiten.

Schoolfeest

Het schoolfeest gaat door op zaterdag 13 mei 2017

 1. organisatie: De tent is in orde. Frank voorziet 1 tent en heeft ook een bijkomende tent van 10mx10m ter beschikking. Een eerste idee was om deze tent te gebruiken voor de dranktoog, kassa, prijzentafel. De tent mag ook lang blijven staan voor ons open forum. (31/5/2017)
 2. Het springkasteel van de kleuters levert Frank, het springkasteel voor de lagere school is besteld.

We zoeken een nieuwe nachtwaker die de tent kan bewaken de nacht voor het schoolfeest (van vrijdag op zaterdag). Kandidaten mogen zich steeds melden bij Joni.

 1. Inhoud: Julie en Kenny willen de inhoud van het schoolfeest mee in elkaar steken. Wie mee wil brainstormen is altijd welkom. Een datum hiervoor wordt nog gezocht afhankelijk van de agenda van Julie en Kenny.
 2. Catering: Een barbecue is zeer arbeidsintensief, zowel tijdens de voorbereiding als op het moment zelf en trekt veel helpende handen weg van de rest van het schoolfeest. Daarom wordt er momenteel naar een andere mogelijkheid gezocht. Er is een idee om een internationaal buffet te organiseren met behulp van onze ouders.

Een andere mogelijkheid was een frietkraam te huren. Enkele personen gaan hiervoor prijzen en mogelijkheden opvragen. Er moet bekeken worden of er zo voldoende winst kan gemaakt worden. Ook eventuele sponsoring van Mora en Farm frites kunnen bekeken worden.

Wedstrijd Luminus

Onze school heeft geen Smartflower gewonnen. We hebben met deze wedstrijd wel een aandeel in windenergie twv €125 verkregen.

Ouder en grootouderfeest

Dit gaat door op vrijdag 17 februari 2017 in de speelzaal van De Luchtballon.

Vorig jaar waren er een 80- tal personen aanwezig. Die hadden niet allemaal een plaatsje in De Zeppelin. Er werden verschillende mogelijkheden bekeken.

De school wou het liefst dat dit feest niet enkel voor de grootouders maar ook voor de ouders toegankelijk bleef. De refter van de Luchtballon gebruiken was heel moeilijk omdat deze ’s middags door de lln van de lagere en middelbare school moet gebruikt worden, daarom werd er gekozen voor de speelzaal van De Luchtballon.

De kleuters hebben zelf het thema bepaald, werken dit samen met de leerkrachten uit en maakten zelf de uitnodigingen.

Speeltuig

Er is momenteel een voldoende groot budget om de aankoop van een speeltuig verder te bekijken. Omdat onze leerlingen al zeer lang vragen naar een speeltuig, maar de budgetten niet voldoende waren, werden er nu prijzen opgezocht en werd er naar veiligheidsnormen toe contact opgenomen met de juiste personen binnen scholengroep. De speeltuigen die conform waren aan onze doelgroep zijn vaak heel duur als ze geleverd en geplaatst moeten worden.

Zelf plaatsen kan, maar wel met keuring achteraf van de preventieadviseur van de scholengroep. Enkele ouders lieten al weten dat ze het afhalen en plaatsen zagen zitten. Dit wordt verder bekeken en uitgewerkt.

Openklasdag

De voorbije jaren werden de folders gebust door onze ouders.

Nu werd de mogelijkheid besproken om een folder voor de openklasdagen van beide scholen samen te laten maken en deze te laten bezorgen door de post. We zouden op die manier een grotere oplage kunnen verspreiden. Het lijkt zinvol om ons zo nog eens extra op “de markt” te zetten.

Onderzoeksweek

Vrijdag is er een verkiezing geweest voor het thema van de onderzoeksweek. Het winnende thema is ‘muziek en dans’. Er werd een brief meegegeven aan de leerlingen. Ouders die ons op dit gebied kunnen ondersteunen zijn zeker welkom.

Varia

 • Maandag 30 januari vindt er een pedagogische studiedag plaats op school en is er dus géén les voor de kinderen. Opvang kan via de Bengelbende (zelf inschrijven)
 • Er is een Beachvlag aangekocht met het logo van onze school. Deze kan aan de ingang gezet worden bij activiteiten op verplaatsing.

 

Belangrijke data

 • dinsdag 7 maart 2017 om 16u en donderdag 4 mei 2017 om 16u.

 

Helpende handen voor de Italiaanse avond mogen contact opnemen met Joni!!!