Verslag oudervergadering donderdag 20 juni 2019

Aanwezig: Tinne, Valerie, Joke, Annelies, Astrid, Britt, Frank, Erika, Sigrid, Heidi, Celine, Greet, Christine, Els, Joni en Nathalie 

Verontschuldigd: Julie en Katie 

1.Dankjewel 

De school wil alle helpende handen nog eens extra bedanken. 

2. Waarde(n)vol 

Het schoolteam bepaalde 4 kernwaarden die belangrijk zijn voor de school: 

  • SAMEN 
  • ONDERZOEKEND 
  • LEERPLEZIER 
  • ACTIEF 

3. bankboek/kasboek 

Dit werd overlopen. 

4.Evaluatie aanspreekpunten en nieuwe voorstellen voor activiteiten 

Er werd eerder al met de aanspreekpunten samengezeten. Er werd afgesproken om de communicatie onderling nog vlotter ta laten verlopen. We hebben dit jaar de activiteiten overgenomen, zoals die er vroeger waren. Dit is steeds gelukt, maar vroeg veel van de school en de ouders. Daarom zijn de aanspreekpunten de activiteiten gaan herbekijken samen met enkele andere ouders. We willen naast activiteiten die een financiële bijdrage opleveren, ook activiteiten die als hoofdzaak verbinding hebben, organiseren. We hopen op veel helpende handen door deze frisse wind. De activiteiten werden al overlopen en worden door de juffen verder besproken op de eerste personeelsvergadering van volgend schooljaar. 

Er is een verschil tussen verschillende freinetscholen en de Zeppelin is zich ook verder aan het verdiepen in meerdere freinettechnieken die eerst worden uitgeprobeerd om zo de technieken diepe wortels te geven. Wanneer we starten met een freinettechniek die uitgebouwd is, wordt dit besproken, veelal zal dit tijdens een infoavond aan het begin van het schooljaar zijn. 

Op de infoavond op 3 september zal er op een algemeen moment de focus voor volgend schooljaar transparant worden voorgesteld. 

5. Flexplek 

De leerkrachten zouden graag de zaal willen aanpassen naar een meer functionele ruimte. Ze hebben een firma uitgenodigd om de onhandige tafels en stoelen te veranderen door iets duurzaams. We investeren hier enerzijds heel wat middelen in vanuit de werkingsmiddelen van de school, daarnaast willen we ook graag de middelen die we hebben door het organiseren van de activiteiten in samenwerking met de oudergroep hiervoor gebruiken. 

6. infoavond en openklasdag 2019 

Dinsdag 3 september zal er om 19u een infoavond zijn, om 19u40 is er een tweede infomoment. 

Op donderdag 29 augustus zetten we de deuren van onze klasjes open van 17u30 tot 19 u, zodat iedereen al eens een kijkje kan komen nemen voor de start van het nieuwe schooljaar. 

7. evaluatie schoolfeest + DVD 

Met de aanspreekpunten werd het schoolfeest al kort geëvalueerd. Het was een leuk schoolfeest, hier en daar waren er kleine leerpunten omtrent materiaal. Alles is goed verlopen. 

Naar catering toe zullen we volgend schooljaar geen soep meer aanbieden, deze werd bijna niet verkocht, ook de vegetarische frikadellen waren niet in trek. Hotdog, croque (veggie en gewone) en frikadellen werden wel veel verkocht 

Volgend schooljaar gaan we ook vooraf aankondigen wanneer het eettentje en de spelletjes opengaan na de optredens. Daarnaast zouden we de spelletjes in twee ipv in drie blokken verdelen, zodat de takenlijst makkelijker ingevuld wordt. 

De DVD is klaar om te dupliceren. De bestanden staan deze keer gewoon achter elkaar om dit op 1 DVD te kunnen branden, er zijn geen afzonderlijke mapjes waarin de optredens per leefgroep kunnen geselecteerd worden. Er wordt aangegeven vanuit de oudergroep dat het hebben van beeldmateriaal het voornaamste is bij de aankoop van de DVD. 

8. Textielophaling resultaat 

We haalden met onze school 580 kilo op. Dat is een mooi resultaat voor onze school. 

9. Werkgroep moestuin/ vergroening 

Deze kwam samen op 20 juni om 15u. de verdere plannen voor de zomer en de opstart van het nieuwe schooljaar werden besproken. 

10. Werkgroep Halloween: parcours 

Frank bezorgt Joni een plannetje. Het parcours wordt voor het einde van het schooljaar aangevraagd bij de stad Geel. De werkgroep Halloween wordt samengesteld. Er is een terugkoppeling van de organisatie naar de school. 

11. Varia: 

– bijdrage van de kinderen bij het ouderverslag à dit wordt in het team besproken 

Pagina-einde 

11. Varia 

  1. Op 30 juni zal na schooltijd er een picknick zijn op ons domein. De toiletten zullen open zijn en afval wordt verzameld in een vuilzak en na afloop in de container gegooid. Iedereen welkom! 
  2. Er werd gevraagd of de communicatie eventueel zou kunnen gedigitaliseerd worden ipv brieven mee te geven. De school is er zich van bewust dat dit nodig is, maar voorlopig is dit nog niet mogelijk. Er wordt wel bekeken of het whatsappbeleid kan uitgebreid worden naar de andere leefgroepen. 
  3. Er werd gevraagd dat als er zoveel kleuters zijn er extra ondersteuning komt bij de kleuters. Dit is niet het geval. Sigrid werkte de voorbije jaren deels op vrijwillige basis en zal nu een fulltime hebben. 
  4. Mogen de leerlingen een inbreng doen in de zeppelinkrant? Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar gewoon ouders laten weten wat er leeft in de leefgroepen. 

Verslag oudervergadering maandag 29 april 2019

Verslag oudervergadering maandag 29 april 2019 om 19u30 

Aanwezig: Christine, Brenda, Safia, Joke, Britt, Nathalie, Tinne, Joni, Greet, Els, Frank en Anouk 

Verontschuldigd: Julie en Valerie 

1. kasboek en bankboek 

Dit werd overlopen. 

2.ouderbevraging 

Er worden brieven meegegeven vanuit de scholengroep met een unieke logincode. Wanneer precies is nog niet geweten, alvast een warme oproep om deze zoveel mogelijk in te vullen 

3. Toekomstvisie leerlingenaantallen 

Onze school is fel gegroeid. Omdat de infrastructuur van de school dit niet toelaat en we graag de eigenheid van de school willen bewaken, zijn er voor sommige geboortejaren wachtlijsten. Verdere informatie kan je bekomen bij onze directeur of coördinator. 

4. Paasontbijt 

Dit was de eerste keer dat we dit helemaal zelf organiseerden. Het paasontbijt is heel goed verlopen er waren veel helpende handen (mede dankzij het briefje dat meegegeven werd) er was een mooie opkomst en een zeer rijkelijk aanbod. Vele ouders bakten ook iets voor op ons buffet. Dank je wel! 

We kregen ook op vele plekken sponsering, daardoor hielden we nog een mooi bedrag over. 

Kunnen we het ontbijt volgend schooljaar bv. 2 euro duurder maken voor de volwassenen om blijvend de onkosten te kunnen dragen of passen we het aanbod aan om dit aan hetzelfde tarief te kunnen aanbieden? 

Er werden ook veel alternatieve ideeën gegeven. Concrete ideeën mogen meegenomen worden naar de volgende oudervergadering, het is belangrijk dat hier dan ook vanuit de oudergroep de nodige ondersteuning voor is. 

5. schoolfeest 

De catering voor het schoolfeest is ok. 

De tent wordt opgesteld op maandag 13 mei om 17u. Graag veel helpende handen hiervoor! 

De tent zal afgebroken worden op donderdag 6 juni om 17u. 

Het springkasteel voor de kleintjes wordt geleverd door Frank. 

Er wordt terug een brief meegegeven met de vraag voor hulp op het schoolfeest, zodat alle geplande activiteiten kunnen doorgaan. 

6. textielophaling 

Deze vindt plaats van maandag 20 mei tot vrijdag 24 mei om 8u45. De partytent van het schoolfeest wordt verplaatst om de kleding te beschermen. 

7. werkgroep moestuin 

Er gaat momenteel een doodl rond waarin iedereen kan noteren wanneer hij de moestuin kan verzorgen. Wanneer het echt warm weer wordt, gaan we ook van start met de beurtrol voor de klassen om te gieten. 

Datum volgende vergadering: 

donderdag 20 juni om 16u

Verslag oudervergadering maandag 18 maart 2019

Aanwezig: Sander, Britt, Frank, Safia, Brenda, Heidi, Els, Joni, Celine, Nathalie 

Verontschuldigd: Valerie, Joke, Tinne en Julie 

1. bankboek/ kasboek: 

Dit werd overlopen. 

2. catering schoolfeest: 

We bespreken het aanbod voor dit schooljaar na het verzamelen van verschillende ideeën: soep met een broodje, croque ( veggie en gewone), frikadellen met krieken (veggie en gewoon) en hotdog. 

Frank kan de school 2 hotpots uitlenen. 

Het thema van dit jaar wordt “circus”. 

3. Textielophaling 

We organiseren dit schooljaar de textielophaling van 20/05 tot en met 24/5 (’s morgens). 

Het textiel wordt opgehaald op 24 mei in de voormiddag. 

Voor het verzamelen van het textiel wordt de partytent die gebruikt wordt tijdens het schoolfeest verplaatst. Er worden paletten voorzien van de Luchtballon en eventueel een plastiek grondzeil om alles droog te houden. 

Er volgt nog een brief met instructies van hoe het textiel moet aangeboden worden en wat er net in mag. 

4.Ouderbevraging 

De scholengroep doet om de 3 jaar een ouderbevraging. Na de paasvakantie krijgt iedereen een brief mee met een persoonlijke login. De bevraging zelf is digitaal in te vullen. Om een representatief beeld te krijgen, wordt er gevraagd dat zoveel mogelijk ouders deze bevraging invullen. 

5. Werken paviljoen leefgroep 3. 

De klas van LGR 3 moet verplaatst worden, verder weg van het gebouw o.w.v. de brandveiligheid. Maandagnamiddag en dinsdag kunnen de leerlingen niet in hun klas. Op deze momenten kan er ook niet gespeeld worden op het grasveld ( enkel op de stenen speelplaats) Ook na school mag er niet achter het poortje gespeeld worden o.w.v. de veiligheid. 

6.Evaluatie openklasdag 

Er was een gezellige gemoedelijke sfeer met best wel wat opkomst van ouders. Niet enkel ouders van kinderen geboren in 2017 kwamen een kijkje nemen, maar ook veel andere zij-instromers 

Het filmpje, gemaakt door Tinne, met de motivatie van enkele ouders om voor onze school te kiezen was een leuke meerwaarde. 

Het filmpje werd tijdens de vergadering getoond. Er wordt nog bekeken of dit eventueel op onze facebookpagina mag. 

7. werkgroep paasontbijt 

Momenteel is een groepje van leerkrachten en enkele ouders. We hebben dit jaar enkele sponsors of winkels die korting geven: Alma, een eierboer van op het Punt, een fruit- en groentehandelaar, bakker van Roy en Vewo. 

Danone werkt sinds kort met de app: Too good to go: we houden dit in de gaten, maar tot vandaag zijn er nog steeds geen pakketten beschikbaar, enkel bij de start van de app waren er pakketten beschikbaar. 

8. Moestuin 

Er liggen momenteel 3 data vast voor activiteiten met de leefgroepen. 

Er is ook een link doorgestuurd om tijdens de middag met groepjes kinderen in de moestuin te komen werken. Dit schema is nog niet helemaal ingevuld. 

De regenton is met Frank mee om te reinigen. Er lagen erg veel bladeren in. Het dak wordt best eens bekeken, dit zullen de werkmannen van de school doen. Eventueel moeten er filters aangekocht worden. 

Het kippenhok wordt een van de dagen gereinigd en dan zullen er via Koen nieuwe kipjes komen. 

9. Varia 

Er werd gevraagd wanneer er kinderen mee zouden mogen schrijven aan de Zeppelinkrant. Dit punt wordt opnieuw opgenomen door de school. 

Datum volgende vergadering: Maandag 29 april om 19u30

Verslag oudervergadering donderdag 21 februari 2019

Aanwezig: Frank, Katie, Safia, Sander, Julie, Tinne, Nathalie, Greet, Christine, Joni en Els 

Verontschuldigd: Joke 

1. Verkoop kalender 

Er zijn ongeveer 80 kalenders verkocht, dat is goed voor onze school! 

2. Bankboek/ kasboek 

Deze werden overlopen. 

3. Openklasdag: 16 maart 2019 

De flyer voor onze openklasdag is klaar. Er is gekozen voor een gezamenlijke flyer Zeppelin/Luchtballon te verdelen, op die manier bereiken we meer mensen. Een groepje gaat de flyers verdelen. Helpende handen steeds welkom! 

Er worden ook affiches opgehangen, ouders die nog plaatsen weten waar onze affiche kan pronken, mogen dit steeds laten weten! Alvast bedankt! 

Er wordt ook een filmpje gemaakt door de ouders voor de presentatie “Freinet w@ is d@? tijdens de openklasdag. 

4. Catering schoolfeest 

We hebben geen nieuwe ideeën doorgekregen. Wie nog een goed idee heeft, mag dit steeds aan Joni melden. Frank gaat informeren voor vuurtjes om braadworsten op te bakken. We bespreken dit punt verder volgende vergadering. 

5. Textielophaling 

Dit jaar gaan we samenwerken met een andere firma dan vorig jaar. De samenwerking met de vorige firma was niet optimaal. Deze firma geeft hetzelfde bedrag per kilo kleding, maar is flexibeler qua periode. We moeten het textiel wel droog aanbieden, dus kiezen we best een periode na het schoolfeest, dan kunnen we de partytent als opslagruimte gebruiken. We geven binnenkort een brief mee om ouders te verwittigen dat er een ophaling komt, zodat mensen hier met de lenteschoonmaak rekening mee kunnen houden. Ook op Facebook zal er een bericht geplaatst worden wanneer de definitieve datum geprikt wordt. 

6. Evaluatie Italiaanse avond 

Vrijdagmiddag was er slecht 1 ouder om de afhaal te verzorgen, dit was echt te weinig. Er is zowel via het verslag, als via Facebook als op de deur een oproep geweest voor helpende handen. Volgende activiteiten gaan we ook een brief meegeven met de leerlingen om vrijwilligers te vragen. 

De avond zelf hadden we een goed geolied team (juf Lieve en enkele ouders in de keuken en aan de afwas, de juffen met enkele leerlingen in de zaal,.) Alles verliep zeer vlot. 

Dit schooljaar maakten we gebruik van kommen om de pasta op te dienen, hierop kwamen positieve reacties. Ook over de smaak van de saus zijn geen negatieve reacties tot bij de school gekomen. 

Als we volgend jaar nog afhaal voorzien, moeten we zeker zorgen voor dozen om het mee te geven. Dit jaar werd er voor 29 personen afgehaald tegenover 166 mensen die ter plaatse aten. We bekijken volgend jaar of we de afhaal nog aanbieden en of we die op school of in de refter voorzien. 

Algemeen een fijne activiteit met een goede opkomst! Bedankt aan de helpende handen! 

7. Paasontbijt 31 maart 2019 

Graag wil de school een werkgroep die het schoolteam mee kan ondersteunen. Wie graag mee wil doen, geeft best een seintje aan Joni. Er zijn al enkele winkels die ons willen sponseren. Er gaat ook een oproep aan de ouders gelanceerd worden om iets te bakken voor op het buffet. 

8. Werkgroep moestuin: 

* De planning is overlopen binnen de moestuingroep, de leefgroepen kozen dezelfde taken als de andere jaren. 

* Aardappelen worden ze snel mogelijk aangekocht. De kleutergroep laat deze voorkiemen, tussen de krokusvakantie en de paasvakantie worden de aardappelen ingeplant door de leefgroep 1. 

Voorkiemen wordt samen met de kleuters gedaan op dinsdag 26/2. Safia wil deze activiteit mee ondersteunen. (9u30 uilen- en vlinderklas) 

We zoeken nog een vrijwilliger om samen met de kleuters de week van 11/3 de aardappelen in te planten. 

* Zondag 10/3 om 13u wordt de tuin terug omgedaan, Frank neemt dit voor zijn rekening en er worden nog 2 ouders gezocht om de tuin zaaiklaar te maken. 

* Voorzaaien: Er wordt aan Anouk gevraagd welke data kunnen en ook hiervoor worden enkele vrijwilligers gezocht om dit samen met de kinderen te organiseren. 

* Fruitstekken: Sander kan een framboosstekje zonder stekels voorzien 

* Het aanplanten van de haag rond de openluchtklas wordt opgeschoven naar november. 

* Idee: een compostbak timmeren (dit zou in het najaar kunnen) 

* Regenton: Frank neemt dit voor zijn rekening. 

9. Varia: 

De tent van het schoolfeest wordt opgesteld op maandag 13 mei om 17u en terug afgebroken (als het weer het toelaat) op donderdag 13 juni om 17u. Hiervoor zijn helpende handen meer dan welkom! 

Datum volgende oudervergadering: maandag 18 maart om 19u30 

Niet te vergeten: 

* Paasontbijt op 31/3/2019 

* Textielophaling t.v.v. de school aan het einde van het schooljaar 

Helpende handen gezocht voor 

* Paasontbijt zondag 31/3/2019 

* Het bakken voor het paasontbijt 

* het ondersteunen van de moestuinactiviteiten 

* het opstellen van de tent voor het schoolfeest op 13/5 om 17u 

* het afbreken van de tent op 13/6 om 17u