Verslag oudervergadering 6 maart 2018

Verslag oudervergadering 6 maart 2018
Aanwezig: Gert, Nele, Joke, Bart, Frank, Koen, Nathalie, Isabelle, Sigrid, Celine en Joni
Verontschuldigd: Anouk, Tinne en Heidi
1 Evaluatie Italiaanse avond
De school vond de Italiaanse avond zeer geslaagd. De sfeer was gezellig en alles is goed verlopen, ondanks de vrees vooraf dat er veel te weinig helpende handen zouden zijn. De opbrengst van deze activiteit was zeer mooi.
De ouders sluiten zich hierbij aan. Ook bij hen bestond de vrees dat er te weinig hulp zou zijn. De voorbereidingen moesten ook door slechts 3 ouders gebeuren. Toch was het een heel fijne avond en verliep alles zeer vlot.
Er werd een opmerking gemaakt dat het systeem van de takenlijsten niet werkt. Dit zou niet opvallen bij ouders. Ook een oproep in het verslag zou niet werken. Als we mensen persoonlijk gaan aanspreken bestaat de kans dat sommigen zich ongemakkelijk voelen. Hebben mensen schrik dat ze te lang (heel de avond) moeten werken?
De takenlijst op de deur is ook voor een stukje de visie van de school. Ouders mogen binnenstappen en aangeven waarbij ze willen helpen. Er gaat ook meer gebruik gemaakt worden van facebook om oproepen te doen en ouders die bereid zijn te helpen kunnen misschien ook eens aan de ouders die zij beter kennen vragen om even te helpen.
Een leuk idee is om nog een nababbelmomentje te doen na een activiteit. Al gebeurt dat nu ook al vaak.
2. Openklasdag 17 maart
Er werden 1000 flyers verspreid door enkele ouders en leerkrachten. Alvast bedankt aan alle helpende handen.
Daarnaast worden er affiches verspreid. Er zijn nog affiches beschikbaar bij Joni of Gert.
Juul verzorgde de lay-out van de affiche en de flyer, met een mooi resultaat: Dank je wel!
De opzet van de openklasdag is dezelfde als die van vorig jaar. Ouders kunnen komen kijken in de klassen en vragen stellen aan de juffen. Om 10u30 is er een korte uitleg over Freinet en de visie van de school. Quadratura zorgt voor de hapjes. Er worden ook enkele ouders gevraagd om de vragen van geïnteresseerde ouders te beantwoorden
3. Lentebrunch 25 maart
Op palmzondag kan iedereen voor hij naar de kermis gaat, komen brunchen in de refter van De Luchtballon. Juul heeft een uitnodiging gemaakt, die deze week meegegeven wordt.
We hebben hier nog helpende handen voor nodig, zowel aan de afwas als in de keuken. De activiteit is van 10 tot 13u. De voorbereidingen beginnen om 8u in de refter van de Luchtballon.
Verder wordt er een oproep gedaan aan (groot)ouders die een dessert willen maken of een taart willen bakken.
Het thema dit jaar is Pasen. Er wordt hiervoor heel wat geknutseld op het atelier. Er zijn nog enkele krulwilgentakken nodig voor de versiering. Heeft iemand van de ouders dit in zijn tuin?
Joni vraagt de Alma om sponsering. Koen en Joni overlopen de benodigdhedenlijst. Verder gaat Koen bekijken of er een radiospot kan komen op Geel Fm voor extra reclame.
4. GWP Het boswachtershuisje in Westerlo.
Op vraag van vele ouders en leerlingen wordt er dit jaar terug een meerdaagse uitstap georganiseerd voor leerlingen van de lagere school en K3. Deze gaat door in Het Boswachtershuisje in Westerlo. De school heeft al lang naar richtprijzen gevraagd voor de uitstap en de activiteiten, maar kreeg pas deze week de prijzen door. Dat is zeer jammer, omdat er zo geen spaarsysteem kan opgezet worden. Wie een gespreide betaling wenst, kan daarvoor langsgaan bij Joni of Gert.
Er werd geprobeerd om een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te bekomen en de ondergroep steunt de GWP ook voor een groot stuk vanuit de opbrengst van de activiteiten.
Op 27 maart om 19u is er een infoavond, maar je kan ook steeds terecht met extra vragen bij de juf van je kind.
5. Rommelmarkt
Voor deze activiteit waren er zeer veel helpende handen nodig omdat ze voor de school in een hele moeilijke periode (schoolfeest, eindevaluaties, klassenraden,…) valt. Uiteindelijk dienden slechts 3 ouders zich aan voor de werkgroep. Dat is te weinig, dus deze activiteit wordt verzet naar volgend schooljaar. Wie voor deze activiteit mee wil denken over wat en hoe, kan zich nu al opgeven bij Joni.
6.Vergroening speelplaats
Anouk maakte een heel moestuinplan. De school heeft bekeken welke leefgroep welke activiteit wil ondersteunen en er zijn ouders die met deze groepen aan de slag gaan.
De werkgroep is nog op zoek naar een rozenboog om druiven tegen te laten groeien voor een zelfplukhoekje en schalen om plantjes in voor te kweken.
Er is een wilgenhut in bestelling, maar Anouk zou graag met enkele ouders een levende wilgenhut willen bouwen. Bereidwillige ouders hiervoor zijn steeds welkom. De activiteit zal ongeveer een halve dag in beslag nemen en deze moet nog gebeuren voor de paasvakantie.
7. Textielophaling PEBS
De school wil graag meedoen aan de textielophaling van PEBS. Zo zou de school een extra centje kunnen verdienen. Er zou een container komen waar oud textiel (kleding en schoenen) kan verzameld worden. De firma betaalt de school per kilo. Dit is een nieuwe firma, op de Luchtballon werken ze met een andere samen. Vanuit de oudergroep werd de bezorgdheid geuit dat de container kan worden afgesloten om misbruik te voorkomen. Joni communiceert verder met de firma. De juiste periode moet nog medegedeeld worden.
8. Kasboek/bankboek
Dit werd overlopen

9. Opstellen tent opendeurdag
Deze zal opgesteld worden op 14 mei vanaf 16u30. Alvast helpende handen gevraagd!!!
Datum volgende vergadering: maandag 7 mei 19u30

EEN OVERZICHT:
 We zoeken:
• enkele ouders om aanwezig te zijn op de openklasdag op 17/3/2018 tussen 10u en 12u.
• helpende handen tijdens de lentebrunch (afwas/keuken, ook voor een korte bijdrage), start 8u in de refter van de Luchtballon.
• bereidwillige ouders die een dessert willen voorzien voor de lentebrunch.
• ouders voor een werkgroep rommelmarkt, eventueel voor volgend schooljaar.
• een rozenboog en schalen om in voor te kweken voor het moestuinproject.
• helpende handen om een wilgenhut te bouwen. (datum wordt nog geprikt)
• helpende handen om de tent voor het schoolfeest op te stellen.
• paastakken.

 Belangrijke data:
• 17/3 openklasdag
• 25/3 lentebrunch
• 27/3 infoavond GWP om 19u
• 14/5 om 16u30 opstellen tent schoolfeest

Verslag oudervergadering donderdag 11 januari 2018

Verslag oudervergadering donderdag 11 januari 2018

Aanwezig: Tinne, Koen, Nathalie, Frank, Greet, Christine, Joni, Gert

1. De beste wensen voor iedereen!
2. Evaluatie schoolkalender
Er was een goede verkoop. Het was een fijne samenwerking binnen de werkgroep. Het blijft een leuke activiteit voor de school.
3. Italiaanse avond 2 februari 2018
De praktische kant werd besproken
De opmaak van de affiche/uitnodiging/placemat/drankkaarten wordt door Juul gedaan.
De takenlijst hangt uit aan de deur. Vele helpende handen maken het werk licht!
4. Parking
Er zijn verschillende mogelijkheden doorgestuurd naar de school ( oa door Frank). De scholengroep moet nu verder bekijken wat technisch en financieel haalbaar is. Het seizoen is momenteel niet ideaal om iets te ondernemen.
5. Rommelmarkt
Er heeft slechts 1 mama gereageerd op het vormen van een werkgroep. Er wordt een oproep op facebook gezet. We verschuiven dit punt naar de volgende vergadering
6.catering schoolfeest
Er zijn geen andere voorstellen gekomen. We bieden dit jaar braadworst, croques, hotdogs en kip met appelmoes en brood aan tijdens het schoolfeest. Dit zal zonder voorinschrijving zijn. Volgende vergadering bepalen we de prijzen hiervoor en tegen dan zoeken we naar een vegetarisch alternatief.
7.Werkgroep moestuin
Er is een eerste bijeenkomst geweest op 13 december. Het was een fijne constructieve vergadering. Anouk heeft een plan opgemaakt. De juffen gaan op de personeelsvergadering bekijken wat zij haalbaar zien voor de school.
Er zal na de paasvakantie telkens een klas verantwoordelijk gemaakt worden (met een beurtrol) om de tuin water te geven.
Onkruid wieden en andere taakjes zal met kleine groepjes leerlingen en met leden van de werkgroep gebeuren.
Om eventuele perkjes om te spitten wil Frank de werkgroep machinaal ondersteunen.
Er wordt gezien of de regenton eventueel met een pomp bediend kan worden en of er een nieuwe notenboom aangeplant kan worden.
De volgende vergadering is dinsdag 24 januari om 10u 30. Geïnteresseerden zijn nog steeds welkom.
8. Overzicht bankboek/kasboek:
Deze werden overlopen.
9. varia en rondvraag
• Gert heeft in 2 scholen in de scholengroep leuke wilgenhutten gezien. Er wordt overwogen om er een aan te kopen voor onze school (evt. met de opbrengst van de
spaghettiavond).

• Op vraag van enkele ouders wordt de volgende oudervergadering op een later uur georganiseerd. Wij hopen op een grote opkomst.

Datum volgende vergadering: dinsdag 6 maart om 19u30

Verslag oudervergadering 27 november 2017

Verslag oudervergadering 27 november 2017
Aanwezig: Koen, Tinne, Nathalie, Frank, Sigrid, Heidi, Celine, Joni en Gert
1. Evaluatie halloweenwandeling
Er is reeds een evaluatie geweest door de school en door de werkgroep samen met de school. Daarin werden werkpunten voor volgende edities aangehaald. Deze editie leverde voor de school een mooie opbrengst op. De bedoeling is dat de opbrengst mee zal geïnvesteerd worden in de aankoop van diverse boeken voor de klasbibliotheek. Nogmaals dankjewel aan alle helpende handen!
2. Kalender stavaza
De kalender is af en wordt gedrukt. Hij zal mogelijk in de week van 4 december aan de school geleverd worden. De werkgroep koos ervoor om ditmaal een A5 formaat te hanteren, waar eigen notities aan toegevoegd kunnen worden. Het thema is “Op pad in Geel”.
3. Rommelmarkt
Er wordt overwogen of we dit schooljaar, op 2 juni, een rommelmarkt voor speelgoed en tweedehandskledij zullen organiseren. Dit is voor de school een heel drukke periode. Er werd besproken dat we de eerste editie beter ‘binnenschools’ houden, als een soort van try-out.
Voor deze activiteit is een werkgroep nodig. Ouders die hier graag aan meewerken, mogen dit laten weten aan Joni.
4.Catering schoolfeest
Voor het schoolfeest zijn we op zoek naar een weinig arbeidsintensieve oplossing voor de catering.
We kiezen ervoor om de catering niet volledig uit te besteden, omdat deze oplossingen zeer duur zijn en de school niks opleveren.
Een potluck waarbij iedereen zelf eten aanbrengt, is niet haalbaar (kans dat er veel te weinig eten is, allergeneninfo, …)
Momenteel is er een idee om croques, eventueel met een slaatje, braadworsten en hotdogs aan te bieden, een andere mogelijkheid is kip met appelmoes.
Andere ideeën zijn nog steeds welkom, we nemen dit punt mee naar volgende vergadering.
5.Vergroening/ speelplaats
De werkgroep zal een eerste keer samenkomen op 13 december om 10u30 op school. De bedoeling is om dan ideeën te verzamelen en een plan op te stellen. Geïnteresseerden altijd welkom!
6.Kleutertasjes voor mutsen, sjaals en handschoenen
Verscheidene mama’s vroegen naar tasjes om mutsen ed in te steken. Er waren op school tasjes, maar deze waren te klein. Enkele mama’s hebben stof aangekocht en rode, gele en blauwe zakjes gemaakt.
Dank je wel!
7. overzicht bankboek/ kasboek
De inkomsten en uitgaven werden overlopen.

8. Rondvraag
• De datum van de Italiaanse avond is 2 februari 2018.
• De band van de kruiwagen was stuk, deze werd vervangen.
• Frank wil de vergroeningsdag machinaal ondersteunen.
• De parking ligt er momenteel heel slecht bij. Gert vraagt een architect van de scholengroep om eens te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Datum volgende vergadering: donderdag 11 januari 2018 om 16 u in de refter