Verslag oudervergadering maandag 18 maart 2019

Aanwezig: Sander, Britt, Frank, Safia, Brenda, Heidi, Els, Joni, Celine, Nathalie 

Verontschuldigd: Valerie, Joke, Tinne en Julie 

1. bankboek/ kasboek: 

Dit werd overlopen. 

2. catering schoolfeest: 

We bespreken het aanbod voor dit schooljaar na het verzamelen van verschillende ideeën: soep met een broodje, croque ( veggie en gewone), frikadellen met krieken (veggie en gewoon) en hotdog. 

Frank kan de school 2 hotpots uitlenen. 

Het thema van dit jaar wordt “circus”. 

3. Textielophaling 

We organiseren dit schooljaar de textielophaling van 20/05 tot en met 24/5 (’s morgens). 

Het textiel wordt opgehaald op 24 mei in de voormiddag. 

Voor het verzamelen van het textiel wordt de partytent die gebruikt wordt tijdens het schoolfeest verplaatst. Er worden paletten voorzien van de Luchtballon en eventueel een plastiek grondzeil om alles droog te houden. 

Er volgt nog een brief met instructies van hoe het textiel moet aangeboden worden en wat er net in mag. 

4.Ouderbevraging 

De scholengroep doet om de 3 jaar een ouderbevraging. Na de paasvakantie krijgt iedereen een brief mee met een persoonlijke login. De bevraging zelf is digitaal in te vullen. Om een representatief beeld te krijgen, wordt er gevraagd dat zoveel mogelijk ouders deze bevraging invullen. 

5. Werken paviljoen leefgroep 3. 

De klas van LGR 3 moet verplaatst worden, verder weg van het gebouw o.w.v. de brandveiligheid. Maandagnamiddag en dinsdag kunnen de leerlingen niet in hun klas. Op deze momenten kan er ook niet gespeeld worden op het grasveld ( enkel op de stenen speelplaats) Ook na school mag er niet achter het poortje gespeeld worden o.w.v. de veiligheid. 

6.Evaluatie openklasdag 

Er was een gezellige gemoedelijke sfeer met best wel wat opkomst van ouders. Niet enkel ouders van kinderen geboren in 2017 kwamen een kijkje nemen, maar ook veel andere zij-instromers 

Het filmpje, gemaakt door Tinne, met de motivatie van enkele ouders om voor onze school te kiezen was een leuke meerwaarde. 

Het filmpje werd tijdens de vergadering getoond. Er wordt nog bekeken of dit eventueel op onze facebookpagina mag. 

7. werkgroep paasontbijt 

Momenteel is een groepje van leerkrachten en enkele ouders. We hebben dit jaar enkele sponsors of winkels die korting geven: Alma, een eierboer van op het Punt, een fruit- en groentehandelaar, bakker van Roy en Vewo. 

Danone werkt sinds kort met de app: Too good to go: we houden dit in de gaten, maar tot vandaag zijn er nog steeds geen pakketten beschikbaar, enkel bij de start van de app waren er pakketten beschikbaar. 

8. Moestuin 

Er liggen momenteel 3 data vast voor activiteiten met de leefgroepen. 

Er is ook een link doorgestuurd om tijdens de middag met groepjes kinderen in de moestuin te komen werken. Dit schema is nog niet helemaal ingevuld. 

De regenton is met Frank mee om te reinigen. Er lagen erg veel bladeren in. Het dak wordt best eens bekeken, dit zullen de werkmannen van de school doen. Eventueel moeten er filters aangekocht worden. 

Het kippenhok wordt een van de dagen gereinigd en dan zullen er via Koen nieuwe kipjes komen. 

9. Varia 

Er werd gevraagd wanneer er kinderen mee zouden mogen schrijven aan de Zeppelinkrant. Dit punt wordt opnieuw opgenomen door de school. 

Datum volgende vergadering: Maandag 29 april om 19u30

Verslag oudervergadering donderdag 21 februari 2019

Aanwezig: Frank, Katie, Safia, Sander, Julie, Tinne, Nathalie, Greet, Christine, Joni en Els 

Verontschuldigd: Joke 

1. Verkoop kalender 

Er zijn ongeveer 80 kalenders verkocht, dat is goed voor onze school! 

2. Bankboek/ kasboek 

Deze werden overlopen. 

3. Openklasdag: 16 maart 2019 

De flyer voor onze openklasdag is klaar. Er is gekozen voor een gezamenlijke flyer Zeppelin/Luchtballon te verdelen, op die manier bereiken we meer mensen. Een groepje gaat de flyers verdelen. Helpende handen steeds welkom! 

Er worden ook affiches opgehangen, ouders die nog plaatsen weten waar onze affiche kan pronken, mogen dit steeds laten weten! Alvast bedankt! 

Er wordt ook een filmpje gemaakt door de ouders voor de presentatie “Freinet w@ is d@? tijdens de openklasdag. 

4. Catering schoolfeest 

We hebben geen nieuwe ideeën doorgekregen. Wie nog een goed idee heeft, mag dit steeds aan Joni melden. Frank gaat informeren voor vuurtjes om braadworsten op te bakken. We bespreken dit punt verder volgende vergadering. 

5. Textielophaling 

Dit jaar gaan we samenwerken met een andere firma dan vorig jaar. De samenwerking met de vorige firma was niet optimaal. Deze firma geeft hetzelfde bedrag per kilo kleding, maar is flexibeler qua periode. We moeten het textiel wel droog aanbieden, dus kiezen we best een periode na het schoolfeest, dan kunnen we de partytent als opslagruimte gebruiken. We geven binnenkort een brief mee om ouders te verwittigen dat er een ophaling komt, zodat mensen hier met de lenteschoonmaak rekening mee kunnen houden. Ook op Facebook zal er een bericht geplaatst worden wanneer de definitieve datum geprikt wordt. 

6. Evaluatie Italiaanse avond 

Vrijdagmiddag was er slecht 1 ouder om de afhaal te verzorgen, dit was echt te weinig. Er is zowel via het verslag, als via Facebook als op de deur een oproep geweest voor helpende handen. Volgende activiteiten gaan we ook een brief meegeven met de leerlingen om vrijwilligers te vragen. 

De avond zelf hadden we een goed geolied team (juf Lieve en enkele ouders in de keuken en aan de afwas, de juffen met enkele leerlingen in de zaal,.) Alles verliep zeer vlot. 

Dit schooljaar maakten we gebruik van kommen om de pasta op te dienen, hierop kwamen positieve reacties. Ook over de smaak van de saus zijn geen negatieve reacties tot bij de school gekomen. 

Als we volgend jaar nog afhaal voorzien, moeten we zeker zorgen voor dozen om het mee te geven. Dit jaar werd er voor 29 personen afgehaald tegenover 166 mensen die ter plaatse aten. We bekijken volgend jaar of we de afhaal nog aanbieden en of we die op school of in de refter voorzien. 

Algemeen een fijne activiteit met een goede opkomst! Bedankt aan de helpende handen! 

7. Paasontbijt 31 maart 2019 

Graag wil de school een werkgroep die het schoolteam mee kan ondersteunen. Wie graag mee wil doen, geeft best een seintje aan Joni. Er zijn al enkele winkels die ons willen sponseren. Er gaat ook een oproep aan de ouders gelanceerd worden om iets te bakken voor op het buffet. 

8. Werkgroep moestuin: 

* De planning is overlopen binnen de moestuingroep, de leefgroepen kozen dezelfde taken als de andere jaren. 

* Aardappelen worden ze snel mogelijk aangekocht. De kleutergroep laat deze voorkiemen, tussen de krokusvakantie en de paasvakantie worden de aardappelen ingeplant door de leefgroep 1. 

Voorkiemen wordt samen met de kleuters gedaan op dinsdag 26/2. Safia wil deze activiteit mee ondersteunen. (9u30 uilen- en vlinderklas) 

We zoeken nog een vrijwilliger om samen met de kleuters de week van 11/3 de aardappelen in te planten. 

* Zondag 10/3 om 13u wordt de tuin terug omgedaan, Frank neemt dit voor zijn rekening en er worden nog 2 ouders gezocht om de tuin zaaiklaar te maken. 

* Voorzaaien: Er wordt aan Anouk gevraagd welke data kunnen en ook hiervoor worden enkele vrijwilligers gezocht om dit samen met de kinderen te organiseren. 

* Fruitstekken: Sander kan een framboosstekje zonder stekels voorzien 

* Het aanplanten van de haag rond de openluchtklas wordt opgeschoven naar november. 

* Idee: een compostbak timmeren (dit zou in het najaar kunnen) 

* Regenton: Frank neemt dit voor zijn rekening. 

9. Varia: 

De tent van het schoolfeest wordt opgesteld op maandag 13 mei om 17u en terug afgebroken (als het weer het toelaat) op donderdag 13 juni om 17u. Hiervoor zijn helpende handen meer dan welkom! 

Datum volgende oudervergadering: maandag 18 maart om 19u30 

Niet te vergeten: 

* Paasontbijt op 31/3/2019 

* Textielophaling t.v.v. de school aan het einde van het schooljaar 

Helpende handen gezocht voor 

* Paasontbijt zondag 31/3/2019 

* Het bakken voor het paasontbijt 

* het ondersteunen van de moestuinactiviteiten 

* het opstellen van de tent voor het schoolfeest op 13/5 om 17u 

* het afbreken van de tent op 13/6 om 17u

Verslag oudervergadering donderdag 10 januari 2019


Aanwezig: Els, Joni, Celine, Julie, Sander, Frank, Tinne, Nathalie en Sigrid

Verontschuldigd: Katie, Valerie en Anouk

1. Beste wensen voor iedereen!

2. Kasboek, bankboek

Dit werd overlopen.

3. Openklasdag 16 maart

De flyer wordt gemaakt door Juul. 

De school vroeg zich af hoe ouders methodeonderwijs ervaren, daarom werd er gebrainstormd op een placemat. Ouders gaven zo de waarden van de Zeppelin weer.

4. Catering schoolfeest

Het duurt nog even voor het schoolfeest plaatsheeft, maar toch moeten we nu al even over de catering nadenken. Vorig jaar serveerden we croques (gewone en vegetarische), kip met appelmoes, braadworst en hotdog. De kip met appelmoes was niet in trek.  Voor de braadworsten hebben we ovens nodig, die onze school niet zelf ter beschikking heeft.

We gaan liefst op zoek naar iets wat we zelf kunnen dragen. Belegde broodjes werd als mogelijke optie gegeven. Als dit met een buffet gegeven wordt, moeten er wel meerdere mensen bijstaan om aan te vullen en toezicht te houden.

We moeten ook bekijken of we met voorinschrijvingen werken of niet.

We komen volgende oudervergadering terug op dit punt en zoeken intussen naar opties. Wie hieromtrent ideeën heeft, mag ze doorgeven aan Joni.

5.werkgroep kalender:

De opbrengst is nog niet gekend. De werking verliep prima er was een fijne samenwerking tussen de ouders. Volgend schooljaar wil de werkgroep graag vroeger van start gaan.

6. werkgroep vergroening

De werkgroep vergroening plant nog wat acties. Op de personeelsvergadering zal bekeken worden welke klassen aan welke activiteiten gekoppeld kunnen worden.

Het water in de regenton ruikt vies, waarschijnlijk door bladeren die erin gekomen zijn. Frank bekijkt dit.

7. werkgroep Italiaanse avond

Om onszelf niet voorbij te lopen, hebben we besloten enkel vegetarische en gewone spaghetti en tomaat mozzarella aan te bieden.  We gaan ook afhaal aanbieden.

Het inschrijvingsformulier en de affiche werden deze week meegeven met de kinderen

Julie maakt chocomousse, Juf Heidi of juf Sigrid maken tiramisu. Er worden dit jaar ook ijsjes aangeboden voor de kinderen.

Binnenkort komt de werkgroep samen om een boodschappenlijst op te stellen. 

8. varia

Frank vraagt of er nog wordt nagedacht over de parking. Dit ligt bij de scholengroep. Frank bekijkt welke mogelijkheden er zijn.

Datum volgende vergadering donderdag 24 februari om 16u

WERKGROEPEN:

  • evaluatie Italiaanse avond
  • Vergroening
  • Paasontbijt/Lentebrunch