Verslag oudervergadering maandag 9 december 2019 16u

Aanwezig: Anouk, Frank, Britt, Nathalie, Sigrid, Heidi, Celine, Joni en Els 

Verontschuldigd: Joke, Annelies en Sander 

1. Bankboek: 

Dit werd overlopen. 

2. Resultaten ouderbevraging 

De resultaten van de ouderbevraging werden overlopen. 30 procent van de ouders van onze school vulden de enquête in. De school scoort overal boven het gemiddelde in vergelijking met andere scholen en haalde ook betere resultaten dan de bevraging van 4 jaar geleden. De school neemt verkeersveiligheid, het uitbouwen van de flexplek (infrastructuur) en de freinettechnieken (visie op leren) mee als verdere werkpunten 

3.Parking 

De school wil heel graag dat de parking in betere staat zou zijn, maar heeft hier zelf de middelen niet voor. Er werd (opnieuw) een aanvraag ingediend bij de scholengroep, maar dit wordt mogelijk niet als een prioriteit gezien. In februari krijgen we hier respons op. 

Frank informeert in de tussentijd wat een voorlopige oplossing (waterafvoer d.m.v. grind) zou kosten. 

4. werkgroep moestuin 

De vergroeningsdag was heel goed meegevallen, er was een positieve sfeer met enthousiaste ouders. De kinderen vonden het heel leuk. Volgende keer moeten we er wel op toezien dat na de speeltijd even iedereen binnengeroepen wordt, om het overzicht te bewaken. 

De werkgroep heeft nog meer plannen. In december/januari komen ze terug samen om een leuke vorm voor de moestuin te bedenken. 

Het tuinhuis zou samen met de werkgroep Halloween ook eens opgeruimd moeten worden. 

5. werkgroep wandeling 

De wandeling gaat doorgaan in Geel-Bel op 29 maart in de ochtend/voormiddag. Er zullen toiletten en parking beschikbaar zijn en elektriciteit voor de catering (warme dranken/soep) Er worden twee wandelingen aangeboden, één traject van 3 km en één traject van 5 km met op een kruising een bevoorradingspost waar iedereen water en fruit aangeboden krijgt (in de prijs inbegrepen). 

Bij beide wandelingen zal er een zoektocht zijn voor de kinderen. Deze locatie werd gekozen omdat deze buggy- en rolstoelvriendelijk is. Voor de wandeling gaan de dag zelf nog wat helpende handen nodig zijn voor het ontvangst en de catering. 

Prioriteit nu voor de werkgroep/school is om na te gaan wat er moet aangevraagd worden om deze activiteit te organiseren. 

Enkele tips vanuit de vergadering: 

– werken met voorverkoop? 

– Het evenement publiceren op “Uit in Vlaanderen” à “Uit in Geel” neemt dit over. 

– Er werd nog een voorstel gedaan voor een eventueel volgende locatie langs het Kanaal in Geel. 

6. Werkgroep wafelverkoop 

De communicatie is rond en ligt bij Joni om te verdelen. Waarschijnlijk is 17 februari de leveringsdatum. Die dag gaan er helpende handen nodig zijn. 

Datum volgende vergadering: maandag 20 januari 2019 om 16u

Verslag oudervergadering donderdag 7 november 20u30

Aanwezig: Frank, Sander, Greet Christine, Joni, Els, Julie, Solimon en Nathalie 

Verontschuldigd: Tinne, Katie, Joke en Anouk 

1. bankboek 

Dit werd overlopen. 

2. Digitaal aanmeldingssysteem 

Alle basisscholen zijn verplicht te werken met een digitaal aanmeldingssysteem/logboek als ze hun capaciteit willen bepalen. De Geelse basisscholen hebben beslist om met éénzelfde systeem te werken. Momenteel wordt er hieraan gewerkt. Er zijn 3 inschrijfrondes: 

1. broers/zussen en kinderen van personeel: midden januari 

2. voor iedereen vanaf februari tot eind mei 

3. vrije inschrijving na mei 

Daarom moet ook de openklasdag herbekeken worden. Onze openklasdag valt te laat voor dit nieuwe systeem. Er zullen nu 3 openklasmomenten georganiseerd worden, telkens op een woensdagvoormiddag tussen 9 en 10u (22 januari, 1 april en 27 mei) 

Er wordt ook een infoavond over het pedagogisch project van de school en de specifieke schoolwerking gegeven op 19 februari om 19u. 

3. Mannestraat 

Er zijn klachten van de buren geweest. Als je parkeert in de Mannestraat, gelieve er dan op te letten dat je niet foutparkeert en je motor stillegt. 

4.Werkgroep moestuin 

15 november zal er een vergroeningsvoormiddag doorgaan. Er wordt een briefje meegegeven zodat kinderen best aangepaste kledij dragen en tuinhandschoenen meebrengen. Helpende handen zijn welkom. 

5. Werkgroep wandeling 

De werkgroep wandeling plant in november 3 dagen om wandelingen uit te testen, in december hakken ze de knoop door. Wie mee wil wandelen en wil organiseren is welkom! 

6. werkgroep wafelverkoop 

De werkgroep maakt administratief alles in orde en is bezig de communicatie op punt te zetten 

7. Sportieve Rode Neuzenmarkt 

De kinderen hebben van alles gemaakt om te verkopen. Leefgroep 3 organiseert een sponsorloop, omdat zij de scholencross misten door het slechte weer. 

Ons project is ingediend en goedgekeurd bij Rode Neuzen en de Koning Boudewijnstichting. Het doel is rust en stilte creëren in onze school: 

1. de flexplek verder uitbreiden voor de kleinste kinderen 

2. een moestuinbak voor leefgroep 4 

3. 10 hoofdtelefoons per klas 

De toelichting over het project is na te lezen op de website van Rode Neuzen op de pagina van onze school. 

8. Halloween 

Werd geëvalueerd met de aanwezige ouders door middel van 3 placemats (Wat was top? Wat kan beter? Andere dingen die meegegeven moeten worden) en post-its. 

De resultaten van de evaluatie werden meegegeven aan de werkgroep. 

Datum volgende vergadering: maandag 9 december om 16 u

Verslag oudervergadering maandag 7 oktober 2019 – 19.30u

Aanwezig: Els, Joni, Celine, Heidi, Sigrid, Britt, Nele, Solliman, Frank 

Verontschuldigd: Tinne, Nathalie, Joke, Anouk, Brenda, Kathy, Sander, Annelies 

Sollimon is een nieuwe papa in de oudervergadering, een kennismakingsronde wordt gedaan. 

Agenda

 1. Algemeen 

Bankboek

Bankboek wordt overlopen. Inkomsten en uitgaven worden kort besproken. 

Flexplek

 • De “Flexplek” is nieuw aangepast meubilair dat de school gaat plaatsen in de centrale zaal/refter. 
 • De aankoop hiervan is noodzakelijk om de Freinetwerking van de school te ondersteunen. 
 • De “Flexplek” werd inmiddels aangekocht. Levering is voorzien de tweede week na de herfstvakantie. 
 • De “Flexplek” wordt bekostigd door de school met eigen financiële werkingsmiddelen. Ook de activiteiten door de school en de oudergroep dragen bij in de aankoop van dit materiaal. 

GWP

 • Brieven hiervoor werden meegegeven. 
 • Ook dit jaar zal de oudergroep voor 25% van de inschrijving tussenkomen. Dit kan door de activiteiten die door het schooljaar georganiseerd worden (Halloween, etc.) 
 • Voor de kleinste kleuters die niet mee op GWP gaan, worden er leuke activiteiten voorzien op school. Ook hiervoor werd budget vrijgehouden. 
 • Op de brieven is ook duidelijk gemaakt dat gespreide betaling van de inschrijving mogelijk is. Er worden 3 betalingsmomenten voorzien: eind oktober, begin december en midden januari. 
 • De schoolleiding merkt op dat er steeds ruimte is voor gesprek voor aangepaste gespreide betaling. 

2. Activiteiten en werkgroepen 

Autoluwe schooldag evaluatie: 

 • Dit is een verbindende activiteit. 
 • Er werd een ontbijt voorzien voor kinderen en ouders. Verschillende verkeersgerichte activiteiten werden gedaan met de kinderen in een verkeersvrije straat. 
 • Binnen het lerarenteam werd nog geen evaluatie gedaan, maar de eerste reacties zijn alvast positief. 
 • Vanuit de ouders en kinderen is er enkel goede feedback, ook binnen de oudergroep zijn er geen opmerkingen tot verbetering gemaakt. 
 • Het aanbod van het ontbijt was voldoende. Er was niet veel overschot, nog belangrijker, er was niets te weinig. Ook het uitgebreide aanbod met dit jaar enkele hypoallergene voedingsmiddelen werd zeer gesmaakt. 

Halloween (18 oktober): 

 • De werkgroep heeft inmiddels vele vergaderingen achter de rug en zit nu in de laatste rechte lijn naar het evenement 
 • Thema dit jaar zijn de sprookjes van de gebroeders Grimm. 
 • Affiches werden inmiddels ook gemaakt en meegegeven met de kinderen. 
 • In de straten waar we langs gaan en de ingesloten straten werd er inmiddels ook al geflyerd. Ditmaal in twee beurten (enkel langs het traject). De eerste om de mensen alvast op de hoogte te brengen waarbij we ook al ons thema vertelden zodat mensen eventueel mee in het thema kunnen versieren. En een tweede beurt als herinnering dat het parcours verkeersvrij zal zijn die dag vanaf 18h. 
 • Zoals alle jaren gaan de leefgroepen versiering knutselen voor op de speelplaats. 

Leefgroep 1 maakt snoepversieringen om vooral in de zandbak te versieren. 

Leefgroep 2 maakt een selfiebord. Dat is een groot bord waar je jou hoofd door kan steken en je een foto kan maken van je vrienden als een sprookjesfiguur. 

Leefgroep 3 gaat het speelhuisje van de kleuters omtoveren naar een peperkoekenhuisje. 

Leefgroep 4 was knutselt rond de “heks”. 

 • Er werd door de groep al een knutselronde gehouden een tweede is voorzien op dinsdag 8 oktober en een derde is voorzien op vrijdag 11 oktober. De twee laatste gaan door bij Erika (mama Kayne, Kaithlyn & Kayla) 
 • De sprookjes die aan bod komen zijn in volgorde: De wolf en de zeven geitjes, De Bremer stadsmuzikanten, Doornroosje, Sneeuwwitje, Vrouw Holle, Rapunzel, Roodkapje, Het zingende botje, Hans & Grietje 
 • Ook dit jaar doen we weer een radiospot op GeelFM. Opname gaat door op donderdag 10 oktober. De spot zal ingesproken worden door kinderen van de school. 
 • Het evenement werd eveneens gepubliceerd op de “Uit In Vlaanderen” agenda. 
 • Al enkele jaren tracht de groep Ketnet Karrewiet aanwezig te krijgen, maar ook dit jaar zonder succes. We hebben wel van een medewerker het advies gekregen om een aanvraag te doen samen met een filmpje van een vroegere editie. De werkgroep is dus op zoek naar iemand die de hele tocht wil filmen. Het moet niet professioneel zijn. Het zou nadien ook leuk zijn voor de leerlingen die mee figureren, om zo op een later tijdstip ook nog mee te kunnen genieten van de tocht. 
 • De lijsten met medewerkers raken stilaan gevuld, maar er zijn nog plaatsen vrij. Zo zoeken we ondermeer nog mensen die bij het vertrek de bandjescontrole doen en op het einde mee aansluiten. We zoeken nog mensen in de keuken en achter de toog, vooral voor de tocht. We zoeken ook nog mensen om mee op te ruimen op zaterdag. 
 • Catering wordt besproken door de werkgroep en de school. Voor dessertjes hebben we ook een lijst opgehangen, hierop hebben we al reactie gekregen voor 200 stuks, maar het doel is om 500 stuks te kunnen aanbieden. 
 • Op dinsdag 8 oktober is er een overleg met de wijkagent betreffende het parcours en de veiligheid. De werkpunten van vorig jaar worden hier opnieuw besproken. 
 • Werkgroep moestuin: 

 • De werkgroep heeft op regelmatige tijdstippen overleg. Dit loopt niet samen met de oudervergaderingen. Deze afspraak maken zij via een doodle (digitale agenda) of via de whatsapp groep moestuin. 
 • Er is een vergroeningsdag gepland, voorlopig op 15 november. De school moet deze datum nog bevestigen aan de werkgroep. Op deze dag gaat men samen met de kinderen uit de leefgroepen aan de slag in de tuin. 
 • De voornaamste taak is natuurlijk de tuin winterklaar maken. 
 • De juffen zullen via de leefgroepen whatsapp voordien nog een herinnering sturen om die dag niet de beste kleding aan te doen. 
 • De werkgroep is ook op zoek naar tweedehands tuinslangen. Dit om werkingskosten te drukken. Als er iemand thuis nog een tuinslang heeft die in goede staat is en niet meer nodig heeft zal de werkgroep deze met open armen in ontvangst nemen. 
 • Daarnaast zoekt de moestuingroep: bloembakken (plastic, langwerpig), mest, houtsnippers of compost.  

 • Werkgroep wandeling: 
 • De werkgroep heeft al enkele deelnemers: Valerie, Joke, Britt, Sander/Annelies, Koen 
 • De werkgroep zoekt nog een datum om samen te komen en te starten met de uitwerking. 
 • De werkgroep laat alvast weten dat ze op zoek zijn naar medewerkers om op die dag mee te helpen. Er zal tijdig een takenlijst opgehangen worden. 

 • Werkgroep wafelverkoop: 
 • De werkgroep is al samengekomen en heeft ook al wat info verzameld. 
 • Een voorlopige planning werd samen opgesteld en met de school overlopen. 
 • In januari zal de verkoop gehouden worden, deze staat in teken van de GWP (er wordt nog naar een leuke slogan gezocht). (start 13/1) 
 • Hoe de juiste communicatie gaat gebeuren zal verder uitgewerkt worden in november/december. 
 • Er worden drie soorten wafels aangeboden: vanille, chocolade en speltwafels. 
 • De vraagprijs zal €6 bedragen. Dit zijn marktconforme prijzen. 
 • De voorziene levering zal dan 17/18 februari zijn. 
 • Er zal in functie van de bestelde hoeveel gekeken worden of we de levering niet gezamenlijk moeten doen met De Luchtballon om zo te besparen op vrachtkost. 
 • Er wordt gedacht om de verpakkingen op te fleuren met tekeningen van onze leerlingen. We moeten dan wel duidelijk afspreken met de leerlingen dat het niet zeker is dat hun aankopen voorzien zullen zijn van hun eigen versiering. De school bekijkt dit verder. 
 • Ook hier is de werkgroep op zoek naar nog enkele helpende handen om de dozen van tekeningen te voorzien. 

Voor wie wil helpen bij een van de werkgroepen, kan dit steeds melden bij Joni of bij de leerkrachten. 

Rode Neuzen school: 

 • De school heeft zich intussen geregistreerd als Rode Neuzen school 
 • Toelichting: Over Rode Neuzen Dag   
 • Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. En dat zal ook in 2019 zo zijn. Samen met heel Vlaanderen zamelen we dan geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen. De voorbije jaren legden we de nadruk op mentaal welbevinden. 
 • De leerkrachten zijn nog aan het bekijken of er een activiteit op schoolniveau gedaan wordt of individueel per leefgroep. 
 • Voor gezinnen of groepen die zelf een actie willen doen kan dit. Er zijn twee mogelijke opties voor de opbrengsten. 

 • Men kan kiezen om de opbrengsten rechtstreeks te schenken aan de Rode Neuzen actie. Die zal dan na afloop de opbrengsten via een verdeelsleutel doneren aan de geregistreerde scholen. 
 • Je kunt ook de opbrengsten doneren aan een school naar keuze. Dan gaan de opbrengsten rechtstreeks naar de gekozen school 
 • Scholen kunnen deze opbrengsten dan aanwenden voor verschillende projecten rechtstreeks gerelateerd met het thema “mentaal en fysisch welbevinden”. De uiteindelijke doelen worden nog bekeken in het leerkrachtenteam. 

 • Varia
 • Er wordt een rondvraag gedaan onder de aanwezigen. Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

 • Volgende vergadering: 
 • Donderdag 7 november om 19h30 in de centrale zaal van de school. Iedereen is steeds welkom. 

Verslag oudervergadering donderdag 12 september 2019

Verslag oudervergadering donderdag 12 september 2019 

Aanwezig: Brenda, Greet, Katie, Joke, Annelies, Christine, Joni, Els, Tinne en Nathalie 

Verontschuldigd: Safia, Britt, Anouk, Julie en Frank 

1. Bankboek/kasboek 

Dit werd overlopen. 

De flexplek werd besteld. 

2.verslag oudergroep 

Wie het verslag van de oudervergadering in zijn mailbox wil ontvangen, kan zich registreren op de Zeppelinkrant. Op regelmatige basis zal er ook een bijdrage van de leerlingen toegevoegd worden aan de Zeppelinkrant. 

3. Whatsappgroepjes 

Dit verloopt goed. Ouders ervaren dit als zeer positief. Wel even herinneren het niet de bedoeling is om op de berichtjes te reageren. Een boodschap aan de juf kan steeds op school of via een afzonderlijk bericht. 

4. activiteitenkalender: 

Deze is nog niet klaar, omdat er nieuwe activiteiten moeten ingepland worden. Halloween, de autoluwe schooldag en het schoolfeest staan er al wel op. 

Op de teamvergadering is besproken wat haalbaar is en wat niet. 

De school is momenteel aan het proberen onze school als een Rode Neuzenschool te registreren, maar de aanmelding verloopt moeilijk. 

De kinderen van het leerlingenparlement vroegen een wafelverkoop, deze zouden we ook laten doorgaan. 

Ook een lentewandeling (ipv de lentebrunch) ziet de school wel zitten. 

De ouderpicknick op het einde van het schooljaar wordt ook op de activiteitenkalender vermeld. 

Er worden 2 nieuwe werkgroepen opgericht. 

– Een wafelwerkgroep 

– Een wandelwerkgroep à Geïnteresseerden mogen zich melden bij Joni. (of via joni.geluykens@gogeel.be) 

5. autoluwe schooldag: 

Er wordt zoals vorig jaar weer een ontbijt aangeboden. Er zijn 2 ouders die cakejes willen bakken. Graag helpende handen om 7u45 om mee te helpen smeren en alles klaar te zetten. Tinne, Brenda en Annelies komen alvast meehelpen. 

6. Halloween: 

De werkgroep is ondertussen al goed aan de slag. 

Voor onze Halloweenwandeling hebben we dringend 14 seingevers nodig. Graag zoveel mogelijk rondvragen. Geïnteresseerden mogen zich melden bij Joni (of via joni.geluykens@gogeel.be ) 

Voor alle deelnemers zullen er polsbandjes zijn. Dit verloopt hopelijk vlotter dan de bonnetjes. Ook kunnen we door extra nadarhekken, 3 sassen maken i.p.v. 2 

Voor de catering voorzien we croques, soep, pannenkoeken, hotdogs en zoetigheden. We hebben veel gebakjes en zoetigheden nodig om te verkopen. Er zal terug een oproep zijn of er mensen willen bakken. 

We hebben ook heel wat figuranten nodig, wie graag meedoet kan dit melden aan Joni. Verder gaat de werkgroep Halloween terug een kraampje zetten op de speelplaats om mensen warm te maken om mee te doen en extra uitleg te geven. 

7. moestuin: 

Er is een planning opgemaakt door Anouk. De planning wordt nu per leefgroep bekeken. De werkgroep heeft ook wat helpende handen nodig. 

*Wie kan helpen bij het maken van verhoogde moestuinbakken? 

*Wie kan compost en mest naar school vervoeren? 

*Wie heeft een miniserre te leen voor de periode april/mei? 

Iedereen die wil kan ook nog steeds aansluiten bij de werkgroep moestuin. 

8. hinkelpad 

Het kinderparlement heeft een hinkelpad ontworpen en wil dit graag gerealiseerd zien op de speelplaats. Wie kan dit op de speelplaats tekenen en schilderen? 

Datum volgende vergadering: maandag 7 oktober om 19u30 

Wij zoeken… 

– Seingevers en figuranten voor onze Halloweentocht 

– Ouders die zoetigheden willen bakken voor het Halloweenbuffet 

– Ouders zie zich willen engageren voor de werkgroep wafelverkoop (periode januari) en/of de werkgroep lentewandeling (einde maart) 

– Voor de moestuin: mest, een miniserre en helpende handen voor het maken van verhoogde moestuinbakken 

– Handige ouders die een hinkelpad kunnen schilderen op onze speelplaats naar het ontwerp van ons kinderparlement

Verslag oudervergadering donderdag 20 juni 2019

Aanwezig: Tinne, Valerie, Joke, Annelies, Astrid, Britt, Frank, Erika, Sigrid, Heidi, Celine, Greet, Christine, Els, Joni en Nathalie 

Verontschuldigd: Julie en Katie 

1.Dankjewel 

De school wil alle helpende handen nog eens extra bedanken. 

2. Waarde(n)vol 

Het schoolteam bepaalde 4 kernwaarden die belangrijk zijn voor de school: 

 • SAMEN 
 • ONDERZOEKEND 
 • LEERPLEZIER 
 • ACTIEF 

3. bankboek/kasboek 

Dit werd overlopen. 

4.Evaluatie aanspreekpunten en nieuwe voorstellen voor activiteiten 

Er werd eerder al met de aanspreekpunten samengezeten. Er werd afgesproken om de communicatie onderling nog vlotter ta laten verlopen. We hebben dit jaar de activiteiten overgenomen, zoals die er vroeger waren. Dit is steeds gelukt, maar vroeg veel van de school en de ouders. Daarom zijn de aanspreekpunten de activiteiten gaan herbekijken samen met enkele andere ouders. We willen naast activiteiten die een financiële bijdrage opleveren, ook activiteiten die als hoofdzaak verbinding hebben, organiseren. We hopen op veel helpende handen door deze frisse wind. De activiteiten werden al overlopen en worden door de juffen verder besproken op de eerste personeelsvergadering van volgend schooljaar. 

Er is een verschil tussen verschillende freinetscholen en de Zeppelin is zich ook verder aan het verdiepen in meerdere freinettechnieken die eerst worden uitgeprobeerd om zo de technieken diepe wortels te geven. Wanneer we starten met een freinettechniek die uitgebouwd is, wordt dit besproken, veelal zal dit tijdens een infoavond aan het begin van het schooljaar zijn. 

Op de infoavond op 3 september zal er op een algemeen moment de focus voor volgend schooljaar transparant worden voorgesteld. 

5. Flexplek 

De leerkrachten zouden graag de zaal willen aanpassen naar een meer functionele ruimte. Ze hebben een firma uitgenodigd om de onhandige tafels en stoelen te veranderen door iets duurzaams. We investeren hier enerzijds heel wat middelen in vanuit de werkingsmiddelen van de school, daarnaast willen we ook graag de middelen die we hebben door het organiseren van de activiteiten in samenwerking met de oudergroep hiervoor gebruiken. 

6. infoavond en openklasdag 2019 

Dinsdag 3 september zal er om 19u een infoavond zijn, om 19u40 is er een tweede infomoment. 

Op donderdag 29 augustus zetten we de deuren van onze klasjes open van 17u30 tot 19 u, zodat iedereen al eens een kijkje kan komen nemen voor de start van het nieuwe schooljaar. 

7. evaluatie schoolfeest + DVD 

Met de aanspreekpunten werd het schoolfeest al kort geëvalueerd. Het was een leuk schoolfeest, hier en daar waren er kleine leerpunten omtrent materiaal. Alles is goed verlopen. 

Naar catering toe zullen we volgend schooljaar geen soep meer aanbieden, deze werd bijna niet verkocht, ook de vegetarische frikadellen waren niet in trek. Hotdog, croque (veggie en gewone) en frikadellen werden wel veel verkocht 

Volgend schooljaar gaan we ook vooraf aankondigen wanneer het eettentje en de spelletjes opengaan na de optredens. Daarnaast zouden we de spelletjes in twee ipv in drie blokken verdelen, zodat de takenlijst makkelijker ingevuld wordt. 

De DVD is klaar om te dupliceren. De bestanden staan deze keer gewoon achter elkaar om dit op 1 DVD te kunnen branden, er zijn geen afzonderlijke mapjes waarin de optredens per leefgroep kunnen geselecteerd worden. Er wordt aangegeven vanuit de oudergroep dat het hebben van beeldmateriaal het voornaamste is bij de aankoop van de DVD. 

8. Textielophaling resultaat 

We haalden met onze school 580 kilo op. Dat is een mooi resultaat voor onze school. 

9. Werkgroep moestuin/ vergroening 

Deze kwam samen op 20 juni om 15u. de verdere plannen voor de zomer en de opstart van het nieuwe schooljaar werden besproken. 

10. Werkgroep Halloween: parcours 

Frank bezorgt Joni een plannetje. Het parcours wordt voor het einde van het schooljaar aangevraagd bij de stad Geel. De werkgroep Halloween wordt samengesteld. Er is een terugkoppeling van de organisatie naar de school. 

11. Varia: 

– bijdrage van de kinderen bij het ouderverslag à dit wordt in het team besproken 

Pagina-einde 

11. Varia 

 1. Op 30 juni zal na schooltijd er een picknick zijn op ons domein. De toiletten zullen open zijn en afval wordt verzameld in een vuilzak en na afloop in de container gegooid. Iedereen welkom! 
 2. Er werd gevraagd of de communicatie eventueel zou kunnen gedigitaliseerd worden ipv brieven mee te geven. De school is er zich van bewust dat dit nodig is, maar voorlopig is dit nog niet mogelijk. Er wordt wel bekeken of het whatsappbeleid kan uitgebreid worden naar de andere leefgroepen. 
 3. Er werd gevraagd dat als er zoveel kleuters zijn er extra ondersteuning komt bij de kleuters. Dit is niet het geval. Sigrid werkte de voorbije jaren deels op vrijwillige basis en zal nu een fulltime hebben. 
 4. Mogen de leerlingen een inbreng doen in de zeppelinkrant? Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar gewoon ouders laten weten wat er leeft in de leefgroepen.