Verslag oudervergadering donderdag 11 januari 2018

Verslag oudervergadering donderdag 11 januari 2018

Aanwezig: Tinne, Koen, Nathalie, Frank, Greet, Christine, Joni, Gert

1. De beste wensen voor iedereen!
2. Evaluatie schoolkalender
Er was een goede verkoop. Het was een fijne samenwerking binnen de werkgroep. Het blijft een leuke activiteit voor de school.
3. Italiaanse avond 2 februari 2018
De praktische kant werd besproken
De opmaak van de affiche/uitnodiging/placemat/drankkaarten wordt door Juul gedaan.
De takenlijst hangt uit aan de deur. Vele helpende handen maken het werk licht!
4. Parking
Er zijn verschillende mogelijkheden doorgestuurd naar de school ( oa door Frank). De scholengroep moet nu verder bekijken wat technisch en financieel haalbaar is. Het seizoen is momenteel niet ideaal om iets te ondernemen.
5. Rommelmarkt
Er heeft slechts 1 mama gereageerd op het vormen van een werkgroep. Er wordt een oproep op facebook gezet. We verschuiven dit punt naar de volgende vergadering
6.catering schoolfeest
Er zijn geen andere voorstellen gekomen. We bieden dit jaar braadworst, croques, hotdogs en kip met appelmoes en brood aan tijdens het schoolfeest. Dit zal zonder voorinschrijving zijn. Volgende vergadering bepalen we de prijzen hiervoor en tegen dan zoeken we naar een vegetarisch alternatief.
7.Werkgroep moestuin
Er is een eerste bijeenkomst geweest op 13 december. Het was een fijne constructieve vergadering. Anouk heeft een plan opgemaakt. De juffen gaan op de personeelsvergadering bekijken wat zij haalbaar zien voor de school.
Er zal na de paasvakantie telkens een klas verantwoordelijk gemaakt worden (met een beurtrol) om de tuin water te geven.
Onkruid wieden en andere taakjes zal met kleine groepjes leerlingen en met leden van de werkgroep gebeuren.
Om eventuele perkjes om te spitten wil Frank de werkgroep machinaal ondersteunen.
Er wordt gezien of de regenton eventueel met een pomp bediend kan worden en of er een nieuwe notenboom aangeplant kan worden.
De volgende vergadering is dinsdag 24 januari om 10u 30. Geïnteresseerden zijn nog steeds welkom.
8. Overzicht bankboek/kasboek:
Deze werden overlopen.
9. varia en rondvraag
• Gert heeft in 2 scholen in de scholengroep leuke wilgenhutten gezien. Er wordt overwogen om er een aan te kopen voor onze school (evt. met de opbrengst van de
spaghettiavond).

• Op vraag van enkele ouders wordt de volgende oudervergadering op een later uur georganiseerd. Wij hopen op een grote opkomst.

Datum volgende vergadering: dinsdag 6 maart om 19u30

Verslag oudervergadering 27 november 2017

Verslag oudervergadering 27 november 2017
Aanwezig: Koen, Tinne, Nathalie, Frank, Sigrid, Heidi, Celine, Joni en Gert
1. Evaluatie halloweenwandeling
Er is reeds een evaluatie geweest door de school en door de werkgroep samen met de school. Daarin werden werkpunten voor volgende edities aangehaald. Deze editie leverde voor de school een mooie opbrengst op. De bedoeling is dat de opbrengst mee zal geïnvesteerd worden in de aankoop van diverse boeken voor de klasbibliotheek. Nogmaals dankjewel aan alle helpende handen!
2. Kalender stavaza
De kalender is af en wordt gedrukt. Hij zal mogelijk in de week van 4 december aan de school geleverd worden. De werkgroep koos ervoor om ditmaal een A5 formaat te hanteren, waar eigen notities aan toegevoegd kunnen worden. Het thema is “Op pad in Geel”.
3. Rommelmarkt
Er wordt overwogen of we dit schooljaar, op 2 juni, een rommelmarkt voor speelgoed en tweedehandskledij zullen organiseren. Dit is voor de school een heel drukke periode. Er werd besproken dat we de eerste editie beter ‘binnenschools’ houden, als een soort van try-out.
Voor deze activiteit is een werkgroep nodig. Ouders die hier graag aan meewerken, mogen dit laten weten aan Joni.
4.Catering schoolfeest
Voor het schoolfeest zijn we op zoek naar een weinig arbeidsintensieve oplossing voor de catering.
We kiezen ervoor om de catering niet volledig uit te besteden, omdat deze oplossingen zeer duur zijn en de school niks opleveren.
Een potluck waarbij iedereen zelf eten aanbrengt, is niet haalbaar (kans dat er veel te weinig eten is, allergeneninfo, …)
Momenteel is er een idee om croques, eventueel met een slaatje, braadworsten en hotdogs aan te bieden, een andere mogelijkheid is kip met appelmoes.
Andere ideeën zijn nog steeds welkom, we nemen dit punt mee naar volgende vergadering.
5.Vergroening/ speelplaats
De werkgroep zal een eerste keer samenkomen op 13 december om 10u30 op school. De bedoeling is om dan ideeën te verzamelen en een plan op te stellen. Geïnteresseerden altijd welkom!
6.Kleutertasjes voor mutsen, sjaals en handschoenen
Verscheidene mama’s vroegen naar tasjes om mutsen ed in te steken. Er waren op school tasjes, maar deze waren te klein. Enkele mama’s hebben stof aangekocht en rode, gele en blauwe zakjes gemaakt.
Dank je wel!
7. overzicht bankboek/ kasboek
De inkomsten en uitgaven werden overlopen.

8. Rondvraag
• De datum van de Italiaanse avond is 2 februari 2018.
• De band van de kruiwagen was stuk, deze werd vervangen.
• Frank wil de vergroeningsdag machinaal ondersteunen.
• De parking ligt er momenteel heel slecht bij. Gert vraagt een architect van de scholengroep om eens te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Datum volgende vergadering: donderdag 11 januari 2018 om 16 u in de refter

Verslag oudervergadering donderdag 12 oktober 2017

Verslag oudervergadering donderdag 12 oktober 2017
Aanwezig: Christine, Koen, Frank, Katie, Nathalie, Ruya, Greet, Sarah, Gert , Joni
Verontschuldigd: Tinne
1.Toelichting de zeppelinkrant:
Op de website kan je je emailadres registreren. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen op school en ontvang je het verslag van de oudergroep. Tinne maakte dit aan om de communicatie naar ouders toe toegankelijker te maken.
2. Evaluatie autoluwe schooldag:
Deze werd zowel door de school als door de ouders positief geëvalueerd. Het doorschuifsysteem en de activiteiten waren leuk. Het ontbijt was lekker en er waren voldoende helpende handen.
3.Kalender:
Anouk en Jules hebben zich opgegeven om aan de kalender mee te werken. Elke leefgroep zal op 3 maanden te zien zijn.
4. Rommelmarkt en catering schoolfeest:
Deze punten worden verplaatst naar volgende vergadering.
5.Cursus gemachtigd opzichter:
Er werd een oproep gedaan om deel te nemen aan een cursus gemachtigd opzichter. Deze zal doorgaan op een maandagavond of een woensdagnamiddag en duurt 2 uur. Inschrijvingsstrookjes zijn te verkrijgen op school. Je kan je ook rechtstreeks inschrijven via Stad Geel.
6.Gluren bij de buren:
Verder werd er ook een oproep gedaan voor “Gluren bij de buren”. Dit is een netoverschrijdend overlegmoment voor ouderkoepels. Meer info is te verkrijgen bij Koen.
7. Halloween:
De Halloweentocht werd overlopen. Er zijn al heel wat helpende handen, maar extra hulp is nog steeds welkom. Als er een mooie opbrengst is, zullen de klasbibliotheken van alle leefgroepen uitgebreid of vernieuwd worden.

Datum volgende vergadering:
maandag 27 november 2017 om 16u!
Iedereen welkom!

Verslag oudergroepvergadering dd. 14.09.17

Verslag oudervergadering 14 september 2017

Aanwezig: Katie, Heidi, Sigrid, Wendy, Koen, Tinne, Nathalie, Joni, Celine, Gert, Frank, Anouk, Nele, Ruya

1.Nieuwe Schoolstructuur

Er zijn dit schooljaar enkele veranderingen aan de schoolstructuur:

De wijzigingen in leefgroep 3, in de kleuterwerking en de refterwerking worden toegelicht en besproken, vragen kunnen worden gesteld.

Bij vragen hieromtrent kan je steeds terecht bij Gert of Joni.

  1. Aanstellen financieel verantwoordelijke

Er werd een nieuwe financieel verantwoordelijke aangeduid. Zij zal samen met de voorzitter en Joni of Gert overleggen bij uitgaven. Tinne neemt deze taak op zich.

  1. Voorstelling folder oudergroep

Er werd voor een drieluikje gekozen, zodat er wat meer informatie op kon. De nieuwe folder werd rondgegeven. De foto’s zullen nog aangepast worden. Deze folder ligt ter inzage bij Joni.

4.Vergroening: Vergroeningsdag? Oproep tot moestuinouders.

Er wordt een warme oproep gedaan naar meer moestuinouders. De bedoeling is dat er binnenkort met de werkgroep vergroening een plan wordt opgesteld wat wanneer moet gebeuren. Vooral vanaf de paasvakantie zijn er (groot)ouders nodig die kleine groepjes kinderen uit de klas kunnen halen en met hen kunnen werken in de moestuin. Continuïteit is hier van belang. Ook een mogelijke vergroeningsdag zal worden vastgelegd met deze groep. Er wordt gedacht om dit in de lente te organiseren.

Anouk en Nathalie willen alvast aansluiten, ook enkele nieuwe ouders hebben via de hulpfiche aangegeven dat ze hieraan willen meewerken.

  1. Autoluwe schooldag: helpende handen, ontbijt op straat

De autoluwe schooldag zal plaatvinden op 20 september. Voor het ontbijt moet er gekeken worden naar wat we willen aanbieden. Wat we nu willen en wat op langere termijn. Op de Luchtballon wordt er gekozen voor een minder arbeidsintensief ontbijt.

De oudergroep heeft ervoor gekozen om ook sandwiches ed aan te bieden. Vorig jaar waren er veel helpende handen. Ook kunnen we steeds rekenen op de kosteloze logistieke ondersteuning van Quadratura.

Hierbij een warme oproep naar helpende handen 20 september om 7u 45 in de refter.

  1. Halloween: overleg wijkagent, organisatie en planning.

De Halloweentocht van 20 oktober zal dit jaar opgesplitst worden in de gebruikelijke route en een minder enge route.

De werkgroep Halloween komt volgende week bijeen.

Op 10 oktober zal er tijdens het atelier veel kunnen geknutseld worden voor onze tocht.

De takenlijst werd al bekeken. Er zijn veel helpende handen nodig: (keuken, toog, ophalen bonnetjes, opruim (ook op zaterdag), flyers verspreiden, ook hebben we nood aan seingevers.

Wie een handje wil toesteken, geef zeker een seintje!

13 oktober om 13u30 zal er overlegd worden met de wijkagent.

Nathalie informeert of we de parking van de Chiro opnieuw kunnen gebruiken, Koen stuurt hierover een mailtje naar de mogelijke verantwoordelijke.

Dit jaar zal er ook gewerkt worden met een wisselbeker voor de buurtbewoner die zijn huis het mooist of origineelst versierde.

7.Planning activiteiten:

2 februari: Italiaanse avond

9 februari: ouder en grootouderfeest

25 maart: lentebrunch

14 mei zal de tent hiervoor opgesteld worden (helpende handen gevraagd)

26 mei: schoolfeest

2 juni: zal er mogelijk een rommelmarkt plaatsvinden in de tent, dit wordt nog verder uitgewerkt

6 juni: open forum

De activiteitenkalender wordt weldra meegegeven

  1. Catering schoolfeest

Joni en Heidi hebben prijzen opgevraagd bij verscheidene mobiele frietkramen. De goedkoopste optie was 6 euro per persoon voor een frietje/saus met een snack (tot 100 personen, vanaf 101 personen 5 euro) We hadden hierop een optie tot volgende week.

De oudergroep vond dit te duur en heeft besloten hier niet voor te kiezen.

Er werden enkele alternatieven besproken:

  • Een soort potluck, waarbij aan ouders werd gevraagd iets te koken (multicultureel), hier zou het onzeker zijn of er wel genoeg eten is voor iedereen. Dit vond de school geen goed idee voor een schoolfeest (wel voor een andere activiteit)
  • Braadworst: dit zou weinig arbeidsintensief zijn

Er wordt nog verder gezocht naar alternatieven.

 

 

 

9.Rijen en opvang

De opvang op school is tot 16 u (op woensdag tot 11u50), daarnaast kan er gebruikt gemaakt worden van de opvang op de Luchtballon. Ouders geven aan wanneer kinderen naar de opvang van de Luchtballon moeten gaan. Er wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd om dit te respecteren.

’s Morgens kunnen leerlingen in de Zeppelin terecht vanaf 8 uur, daarvoor kunnen kinderen afgezet worden op de Luchtballon (vanaf 7u), de bus zal daar niet vroeger dan 8 u vertrekken, op die manier kunnen onze kinderen op elk moment van deze opvang gebruik maken.

Wanneer er gebruik zal gemaakt worden van de opvang van de Luchtballon moet dit steeds gemeld worden aan school.

’s Avonds zal er een leerkracht aan het poortje staan die voor de veiligheid van de kinderen zorgt: welke kinderen worden opgehaald, welke kinderen mogen zelfstandig naar huis en wie met de bus mee moet. Tijdens het eerste momentje zullen leerlingen die opgehaald zijn door hun ouders niet op het grasveld kunnen spelen (daarna kan dit wel).

  1. pedagogische studiedag

Op 17 november is er een pedagogische studiedag. Die dag kunnen onze leerlingen niet terecht op school of in de opvang van school. Opvang in de Bengelbende is wel mogelijk. Dit moet zelf geregeld worden.

  1. bankboek:

Dit werd overlopen.

  1. datum volgende vergadering: donderdag 12 oktober 2017 16 u in de refter. Iedereen welkom!

13.Varia en rondvraag:

Wendy vroeg achter de kalender. Deze zal terug gemaakt worden. Geïnteresseerden kunnen steeds aansluiten in deze werkgroep. Er werd gevraagd of er creatieve foto’s gemaakt kunnen worden.

 

 

Hulp gevraagd:

Voor het ontbijt 20/9 om 7u45

Moestuinouders

Voor onze Halloween wandeling 20 oktober

Voor de opstelling van de tent (14 mei)