Vakantiedagen schooljaar 2018-2019

Hierbij al een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar 2018 – 2019:

Woensdag 26 september 2018 Pedagogische studiedag
Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november Herfstverlof
Woensdag 21 november 2018 Pedagogische studiedag
Maandag 26 december t/m vrijdag 4 januari ‘19 Kerstvakantie
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart Krokusvakantie
Maandag 8 april t/m vrijdag 19 april Paasvakantie
Maandag 22 april Paasmaandag
Woensdag 1 mei Feest van de arbeid
Woensdag 29 mei Facultatieve verlofdag
Donderdag 30 mei O.H.H.
Vrijdag 31 mei Verplichte brugdag
Maandag 10 juni Pinkstermaandag
Dinsdag 11 juni Facultatieve verlofdag
Woensdag 12 juni Facultatieve verlofdag
Vrijdag 28 juni = school tot 11u30 Laatste schooldag

Verslag oudervergadering 18 juni 2018

Verslag oudervergadering 18 juni 2018

Aanwezig: Frank, Koen, Tinne, Nathalie, Celine, Sigrid, Heidi, Joni en Gert

Verontschuldigd: Valerie, Joke en Nele

 1. Bedankt!

Traditioneel trakteerde de school met een glaasje cava om iedereen te bedanken voor het afgelopen schooljaar. Ook via deze weg: bedankt aan alle helpende handen.

Een extra dankjewel aan Koen en Wendy voor hun jarenlange hulp en steun aan onze school!

 1. Evaluatie schoolfeest

Zowel de school als de ouders vonden het schoolfeest erg geslaagd. Het was mooi weer, een grote opkomst, mooie optredens,… Het was superfijn dat elke leerling aanwezig was! De leerlingen hebben als dank hiervoor een ijsje gekregen.

Volgende keer moeten we meer drank voorzien, nu is er bijgehaald en er zal een ander springkasteel voor de grotere kinderen uitgekozen worden. Dit was te klein. Ook moeten we meer glazen voorzien.

Er waren veel helpende handen, waardoor alles wat voorzien was kon doorgaan, behalve bediening van drank. Dit werd niet echt gemist.

3.Proclamatie:

Door de groei van onze school wordt het moeilijker om iedereen een plaatsje te geven in de zaal. Toch wil onze school dat iedereen welkom blijft op de proclamatie. Daarom worden dit schooljaar de ouders van de betrokken leerlingen om 18u30 uitgenodigd voor het officiële deel en alle andere ouders om 19u voor de receptie.

 1. Opstart Halloweenwandeling 19 oktober 2018

De aanvraag om de straten verkeersvrij te maken moet in juni reeds ingediend worden. Frank bezorgt Joni het plan van de wandeling.

Verder moeten we nu al op zoek naar seingevers. Geïnteresseerde ouders mogen zich steeds melden bij Joni. Je hebt geen speciale opleiding tot gemachtigd opzichter nodig. Je kan gewoon voor deze activiteit gemachtigd worden. Vraag het ook eens aan vrienden, familie, buren, …

Geïnteresseerde ouders om de werkgroep Halloween te versterken zijn ook steeds welkom!

Binnenkort komt de werkgroep Halloween al een eerste keer samen om de grote lijnen uit te tekenen.

 1. varia
 • Er werd gevraagd of er nog actie werd ondernomen om de parking moddervrij te maken. Scholengroep is foto’s komen nemen. Gert gaat dit verder opvolgen.
 • Gert gaat een nieuwe uitdaging aan en verlaat de school als directeur. Hij gaat naar de 3-master in Kasterlee. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Gert zal de opstart van het nieuwe schooljaar nog wel meedoen. Veel succes Gert. We gaan je missen!
 • Er werd gevraagd om de struiken op de parking niet te kort te snoeien. Dit wordt doorgegeven aan de groendienst.
 • Er werd gevraagd of er eventueel klimop tegen de containerklas mag geplaatst worden. Dit zou luchtzuiverend werken en de klas afkoelen in de zomer. Gert vraagt dit na.
 • Enkele papa’s zouden een hekje kunnen maken uit gerecycleerd hout om de moestuin mee af te bakenen. Dit wordt besproken met de moestuinmama’s.

 

Fijne vakantie allemaal!

Verslag oudervergadering maandag 7 mei 2018 19u30

Verslag oudervergadering maandag 7 mei 2018 19u30

Aanwezig: Kristien, Greet, Gert, Joni, Britt, Joke, Valerie, Nele, Frank, Nathalie, Tinne en Koen

Verontschuldigd: Isabelle, Anouk

 

 1. Evaluatie lentebrunch

Deze werd door iedereen als een leuke geslaagde activiteit beschouwd. Alles is heel vlot verlopen, er was voldoende eten, er was veel hulp van ouders en ze leverde een mooie opbrengst.

Er werd een vraag gesteld of er niet te veel activiteiten achtereen kwamen (Italiaanse avond, ouder-en grootouderfeest en lentebrunch) We moeten bewaken dat er geen overload aan activiteiten komt.

2.Vergroening/ speelplaats: werkgroep moestuin planning

Er werd een planning opgesteld door Anouk. De leerkrachten gaven enkele data op die voor hen pasten. Via een doodle werd bekeken wie wanneer kon.

Maandag 14 mei en maandag 28 mei zal er uitgeplant worden wat voorgezaaid is. Geïnteresseerde ouders die graag een handje willen helpen zijn steeds welkom.

De regenton is ondertussen helemaal klaargemaakt door de man van Lies (mama Louise).

 1. Textielophaling PEBS

Door het ontslag van de contactpersoon van de firma, verloopt deze ophaling moeizamer dan verwacht. Containers werden laat geleverd en met een cijferslot zonder een code erbij.

Maandag 14 mei kunnen er in de ochtend nog kleren ingeleverd worden. (bij het brengen van de kinderen)

Er werd een vraag gesteld waarom er deze korte week uitgekozen werd voor de textielophaling, maar de school kon deze periode niet kiezen.

 

 

4.Schoolfeest festival De Zeppelin: organisatie, catering, hulp ouders

Het schoolfeest zal dit jaar in thema van festivals zijn. De uitnodiging is reeds meegegeven. Er werden terug tal van activiteiten voorzien: een ballonnenclown, spelletjes, springkastelen en grime (onder voorbehoud) gepland. Wanneer er voldoende helpende handen zijn, zal alles ook kunnen doorgaan. Een brief met takenlijst wordt volgende week meegegeven.

Ook voor de catering zijn er minstens drie mensen nodig. Koen en Joni overlopen samen nog het materiaal en de prijzen.

De ijskar zal vervangen worden door een vriezer die (samen met De Luchtballon) aangekocht wordt. Zo kunnen we frisco’s, waterijs en cornetto’s aanbieden.

Er worden nog ouders gevraagd om de tent op te zetten op 14/5 om 17u. Vele handen maken het werk licht. Naast de hoofdtent zullen er nog drie kleine tentjes opgezet worden (kassa/toogtent, viptent voor onze leerlingen en een cateringtent)

De zonen van Hilde zullen de avond voor het schoolfeest overnachten in de tent.

 

5.Overzicht bankboek/ kasboek

Deze werden overlopen.

6.Varia en rondvraag

 • Er wordt een Quechua pop-up tentje gezocht voor 1 persoon om te gebruiken op het podium tijdens het schoolfeest.
 • Er werd een vraag gesteld of de school iets op de foto’s verdiend. De school krijgt een deel van de aankoopprijs. De ouders vonden de foto’s wat duur. Het is ook jammer dat er geen pakketten van verschillende kinderen kunnen samengesteld worden. Over de foto’s zelf en de fotograaf was iedereen wel tevreden.

Datum volgende vergadering: maandag 18 juni om 16u

 

 

 

WIJ ZOEKEN:

–      een pop-up tentje voor 1 persoon

–      heel wat helpende handen om tal van activiteiten te bemannen tijdens het schoolfeest (spelletjes, grimeren, cateringtentje, toog, opdienen drank, …)

Tijdens de optredens liggen de nevenactiviteiten stil

 

Verslag oudervergadering 6 maart 2018

Verslag oudervergadering 6 maart 2018
Aanwezig: Gert, Nele, Joke, Bart, Frank, Koen, Nathalie, Isabelle, Sigrid, Celine en Joni
Verontschuldigd: Anouk, Tinne en Heidi
1 Evaluatie Italiaanse avond
De school vond de Italiaanse avond zeer geslaagd. De sfeer was gezellig en alles is goed verlopen, ondanks de vrees vooraf dat er veel te weinig helpende handen zouden zijn. De opbrengst van deze activiteit was zeer mooi.
De ouders sluiten zich hierbij aan. Ook bij hen bestond de vrees dat er te weinig hulp zou zijn. De voorbereidingen moesten ook door slechts 3 ouders gebeuren. Toch was het een heel fijne avond en verliep alles zeer vlot.
Er werd een opmerking gemaakt dat het systeem van de takenlijsten niet werkt. Dit zou niet opvallen bij ouders. Ook een oproep in het verslag zou niet werken. Als we mensen persoonlijk gaan aanspreken bestaat de kans dat sommigen zich ongemakkelijk voelen. Hebben mensen schrik dat ze te lang (heel de avond) moeten werken?
De takenlijst op de deur is ook voor een stukje de visie van de school. Ouders mogen binnenstappen en aangeven waarbij ze willen helpen. Er gaat ook meer gebruik gemaakt worden van facebook om oproepen te doen en ouders die bereid zijn te helpen kunnen misschien ook eens aan de ouders die zij beter kennen vragen om even te helpen.
Een leuk idee is om nog een nababbelmomentje te doen na een activiteit. Al gebeurt dat nu ook al vaak.
2. Openklasdag 17 maart
Er werden 1000 flyers verspreid door enkele ouders en leerkrachten. Alvast bedankt aan alle helpende handen.
Daarnaast worden er affiches verspreid. Er zijn nog affiches beschikbaar bij Joni of Gert.
Juul verzorgde de lay-out van de affiche en de flyer, met een mooi resultaat: Dank je wel!
De opzet van de openklasdag is dezelfde als die van vorig jaar. Ouders kunnen komen kijken in de klassen en vragen stellen aan de juffen. Om 10u30 is er een korte uitleg over Freinet en de visie van de school. Quadratura zorgt voor de hapjes. Er worden ook enkele ouders gevraagd om de vragen van geïnteresseerde ouders te beantwoorden
3. Lentebrunch 25 maart
Op palmzondag kan iedereen voor hij naar de kermis gaat, komen brunchen in de refter van De Luchtballon. Juul heeft een uitnodiging gemaakt, die deze week meegegeven wordt.
We hebben hier nog helpende handen voor nodig, zowel aan de afwas als in de keuken. De activiteit is van 10 tot 13u. De voorbereidingen beginnen om 8u in de refter van de Luchtballon.
Verder wordt er een oproep gedaan aan (groot)ouders die een dessert willen maken of een taart willen bakken.
Het thema dit jaar is Pasen. Er wordt hiervoor heel wat geknutseld op het atelier. Er zijn nog enkele krulwilgentakken nodig voor de versiering. Heeft iemand van de ouders dit in zijn tuin?
Joni vraagt de Alma om sponsering. Koen en Joni overlopen de benodigdhedenlijst. Verder gaat Koen bekijken of er een radiospot kan komen op Geel Fm voor extra reclame.
4. GWP Het boswachtershuisje in Westerlo.
Op vraag van vele ouders en leerlingen wordt er dit jaar terug een meerdaagse uitstap georganiseerd voor leerlingen van de lagere school en K3. Deze gaat door in Het Boswachtershuisje in Westerlo. De school heeft al lang naar richtprijzen gevraagd voor de uitstap en de activiteiten, maar kreeg pas deze week de prijzen door. Dat is zeer jammer, omdat er zo geen spaarsysteem kan opgezet worden. Wie een gespreide betaling wenst, kan daarvoor langsgaan bij Joni of Gert.
Er werd geprobeerd om een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te bekomen en de ondergroep steunt de GWP ook voor een groot stuk vanuit de opbrengst van de activiteiten.
Op 27 maart om 19u is er een infoavond, maar je kan ook steeds terecht met extra vragen bij de juf van je kind.
5. Rommelmarkt
Voor deze activiteit waren er zeer veel helpende handen nodig omdat ze voor de school in een hele moeilijke periode (schoolfeest, eindevaluaties, klassenraden,…) valt. Uiteindelijk dienden slechts 3 ouders zich aan voor de werkgroep. Dat is te weinig, dus deze activiteit wordt verzet naar volgend schooljaar. Wie voor deze activiteit mee wil denken over wat en hoe, kan zich nu al opgeven bij Joni.
6.Vergroening speelplaats
Anouk maakte een heel moestuinplan. De school heeft bekeken welke leefgroep welke activiteit wil ondersteunen en er zijn ouders die met deze groepen aan de slag gaan.
De werkgroep is nog op zoek naar een rozenboog om druiven tegen te laten groeien voor een zelfplukhoekje en schalen om plantjes in voor te kweken.
Er is een wilgenhut in bestelling, maar Anouk zou graag met enkele ouders een levende wilgenhut willen bouwen. Bereidwillige ouders hiervoor zijn steeds welkom. De activiteit zal ongeveer een halve dag in beslag nemen en deze moet nog gebeuren voor de paasvakantie.
7. Textielophaling PEBS
De school wil graag meedoen aan de textielophaling van PEBS. Zo zou de school een extra centje kunnen verdienen. Er zou een container komen waar oud textiel (kleding en schoenen) kan verzameld worden. De firma betaalt de school per kilo. Dit is een nieuwe firma, op de Luchtballon werken ze met een andere samen. Vanuit de oudergroep werd de bezorgdheid geuit dat de container kan worden afgesloten om misbruik te voorkomen. Joni communiceert verder met de firma. De juiste periode moet nog medegedeeld worden.
8. Kasboek/bankboek
Dit werd overlopen

9. Opstellen tent opendeurdag
Deze zal opgesteld worden op 14 mei vanaf 16u30. Alvast helpende handen gevraagd!!!
Datum volgende vergadering: maandag 7 mei 19u30

EEN OVERZICHT:
 We zoeken:
• enkele ouders om aanwezig te zijn op de openklasdag op 17/3/2018 tussen 10u en 12u.
• helpende handen tijdens de lentebrunch (afwas/keuken, ook voor een korte bijdrage), start 8u in de refter van de Luchtballon.
• bereidwillige ouders die een dessert willen voorzien voor de lentebrunch.
• ouders voor een werkgroep rommelmarkt, eventueel voor volgend schooljaar.
• een rozenboog en schalen om in voor te kweken voor het moestuinproject.
• helpende handen om een wilgenhut te bouwen. (datum wordt nog geprikt)
• helpende handen om de tent voor het schoolfeest op te stellen.
• paastakken.

 Belangrijke data:
• 17/3 openklasdag
• 25/3 lentebrunch
• 27/3 infoavond GWP om 19u
• 14/5 om 16u30 opstellen tent schoolfeest