Verslag oudervergadering maandag 9 december 2019 16u

Aanwezig: Anouk, Frank, Britt, Nathalie, Sigrid, Heidi, Celine, Joni en Els 

Verontschuldigd: Joke, Annelies en Sander 

1. Bankboek: 

Dit werd overlopen. 

2. Resultaten ouderbevraging 

De resultaten van de ouderbevraging werden overlopen. 30 procent van de ouders van onze school vulden de enquête in. De school scoort overal boven het gemiddelde in vergelijking met andere scholen en haalde ook betere resultaten dan de bevraging van 4 jaar geleden. De school neemt verkeersveiligheid, het uitbouwen van de flexplek (infrastructuur) en de freinettechnieken (visie op leren) mee als verdere werkpunten 

3.Parking 

De school wil heel graag dat de parking in betere staat zou zijn, maar heeft hier zelf de middelen niet voor. Er werd (opnieuw) een aanvraag ingediend bij de scholengroep, maar dit wordt mogelijk niet als een prioriteit gezien. In februari krijgen we hier respons op. 

Frank informeert in de tussentijd wat een voorlopige oplossing (waterafvoer d.m.v. grind) zou kosten. 

4. werkgroep moestuin 

De vergroeningsdag was heel goed meegevallen, er was een positieve sfeer met enthousiaste ouders. De kinderen vonden het heel leuk. Volgende keer moeten we er wel op toezien dat na de speeltijd even iedereen binnengeroepen wordt, om het overzicht te bewaken. 

De werkgroep heeft nog meer plannen. In december/januari komen ze terug samen om een leuke vorm voor de moestuin te bedenken. 

Het tuinhuis zou samen met de werkgroep Halloween ook eens opgeruimd moeten worden. 

5. werkgroep wandeling 

De wandeling gaat doorgaan in Geel-Bel op 29 maart in de ochtend/voormiddag. Er zullen toiletten en parking beschikbaar zijn en elektriciteit voor de catering (warme dranken/soep) Er worden twee wandelingen aangeboden, één traject van 3 km en één traject van 5 km met op een kruising een bevoorradingspost waar iedereen water en fruit aangeboden krijgt (in de prijs inbegrepen). 

Bij beide wandelingen zal er een zoektocht zijn voor de kinderen. Deze locatie werd gekozen omdat deze buggy- en rolstoelvriendelijk is. Voor de wandeling gaan de dag zelf nog wat helpende handen nodig zijn voor het ontvangst en de catering. 

Prioriteit nu voor de werkgroep/school is om na te gaan wat er moet aangevraagd worden om deze activiteit te organiseren. 

Enkele tips vanuit de vergadering: 

– werken met voorverkoop? 

– Het evenement publiceren op “Uit in Vlaanderen” à “Uit in Geel” neemt dit over. 

– Er werd nog een voorstel gedaan voor een eventueel volgende locatie langs het Kanaal in Geel. 

6. Werkgroep wafelverkoop 

De communicatie is rond en ligt bij Joni om te verdelen. Waarschijnlijk is 17 februari de leveringsdatum. Die dag gaan er helpende handen nodig zijn. 

Datum volgende vergadering: maandag 20 januari 2019 om 16u