Verslag oudervergadering donderdag 7 november 20u30

Aanwezig: Frank, Sander, Greet Christine, Joni, Els, Julie, Solimon en Nathalie 

Verontschuldigd: Tinne, Katie, Joke en Anouk 

1. bankboek 

Dit werd overlopen. 

2. Digitaal aanmeldingssysteem 

Alle basisscholen zijn verplicht te werken met een digitaal aanmeldingssysteem/logboek als ze hun capaciteit willen bepalen. De Geelse basisscholen hebben beslist om met éénzelfde systeem te werken. Momenteel wordt er hieraan gewerkt. Er zijn 3 inschrijfrondes: 

1. broers/zussen en kinderen van personeel: midden januari 

2. voor iedereen vanaf februari tot eind mei 

3. vrije inschrijving na mei 

Daarom moet ook de openklasdag herbekeken worden. Onze openklasdag valt te laat voor dit nieuwe systeem. Er zullen nu 3 openklasmomenten georganiseerd worden, telkens op een woensdagvoormiddag tussen 9 en 10u (22 januari, 1 april en 27 mei) 

Er wordt ook een infoavond over het pedagogisch project van de school en de specifieke schoolwerking gegeven op 19 februari om 19u. 

3. Mannestraat 

Er zijn klachten van de buren geweest. Als je parkeert in de Mannestraat, gelieve er dan op te letten dat je niet foutparkeert en je motor stillegt. 

4.Werkgroep moestuin 

15 november zal er een vergroeningsvoormiddag doorgaan. Er wordt een briefje meegegeven zodat kinderen best aangepaste kledij dragen en tuinhandschoenen meebrengen. Helpende handen zijn welkom. 

5. Werkgroep wandeling 

De werkgroep wandeling plant in november 3 dagen om wandelingen uit te testen, in december hakken ze de knoop door. Wie mee wil wandelen en wil organiseren is welkom! 

6. werkgroep wafelverkoop 

De werkgroep maakt administratief alles in orde en is bezig de communicatie op punt te zetten 

7. Sportieve Rode Neuzenmarkt 

De kinderen hebben van alles gemaakt om te verkopen. Leefgroep 3 organiseert een sponsorloop, omdat zij de scholencross misten door het slechte weer. 

Ons project is ingediend en goedgekeurd bij Rode Neuzen en de Koning Boudewijnstichting. Het doel is rust en stilte creëren in onze school: 

1. de flexplek verder uitbreiden voor de kleinste kinderen 

2. een moestuinbak voor leefgroep 4 

3. 10 hoofdtelefoons per klas 

De toelichting over het project is na te lezen op de website van Rode Neuzen op de pagina van onze school. 

8. Halloween 

Werd geëvalueerd met de aanwezige ouders door middel van 3 placemats (Wat was top? Wat kan beter? Andere dingen die meegegeven moeten worden) en post-its. 

De resultaten van de evaluatie werden meegegeven aan de werkgroep. 

Datum volgende vergadering: maandag 9 december om 16 u