Verslag oudervergadering maandag 7 oktober 2019 – 19.30u

Aanwezig: Els, Joni, Celine, Heidi, Sigrid, Britt, Nele, Solliman, Frank 

Verontschuldigd: Tinne, Nathalie, Joke, Anouk, Brenda, Kathy, Sander, Annelies 

Sollimon is een nieuwe papa in de oudervergadering, een kennismakingsronde wordt gedaan. 

Agenda

 1. Algemeen 

Bankboek

Bankboek wordt overlopen. Inkomsten en uitgaven worden kort besproken. 

Flexplek

 • De “Flexplek” is nieuw aangepast meubilair dat de school gaat plaatsen in de centrale zaal/refter. 
 • De aankoop hiervan is noodzakelijk om de Freinetwerking van de school te ondersteunen. 
 • De “Flexplek” werd inmiddels aangekocht. Levering is voorzien de tweede week na de herfstvakantie. 
 • De “Flexplek” wordt bekostigd door de school met eigen financiële werkingsmiddelen. Ook de activiteiten door de school en de oudergroep dragen bij in de aankoop van dit materiaal. 

GWP

 • Brieven hiervoor werden meegegeven. 
 • Ook dit jaar zal de oudergroep voor 25% van de inschrijving tussenkomen. Dit kan door de activiteiten die door het schooljaar georganiseerd worden (Halloween, etc.) 
 • Voor de kleinste kleuters die niet mee op GWP gaan, worden er leuke activiteiten voorzien op school. Ook hiervoor werd budget vrijgehouden. 
 • Op de brieven is ook duidelijk gemaakt dat gespreide betaling van de inschrijving mogelijk is. Er worden 3 betalingsmomenten voorzien: eind oktober, begin december en midden januari. 
 • De schoolleiding merkt op dat er steeds ruimte is voor gesprek voor aangepaste gespreide betaling. 

2. Activiteiten en werkgroepen 

Autoluwe schooldag evaluatie: 

 • Dit is een verbindende activiteit. 
 • Er werd een ontbijt voorzien voor kinderen en ouders. Verschillende verkeersgerichte activiteiten werden gedaan met de kinderen in een verkeersvrije straat. 
 • Binnen het lerarenteam werd nog geen evaluatie gedaan, maar de eerste reacties zijn alvast positief. 
 • Vanuit de ouders en kinderen is er enkel goede feedback, ook binnen de oudergroep zijn er geen opmerkingen tot verbetering gemaakt. 
 • Het aanbod van het ontbijt was voldoende. Er was niet veel overschot, nog belangrijker, er was niets te weinig. Ook het uitgebreide aanbod met dit jaar enkele hypoallergene voedingsmiddelen werd zeer gesmaakt. 

Halloween (18 oktober): 

 • De werkgroep heeft inmiddels vele vergaderingen achter de rug en zit nu in de laatste rechte lijn naar het evenement 
 • Thema dit jaar zijn de sprookjes van de gebroeders Grimm. 
 • Affiches werden inmiddels ook gemaakt en meegegeven met de kinderen. 
 • In de straten waar we langs gaan en de ingesloten straten werd er inmiddels ook al geflyerd. Ditmaal in twee beurten (enkel langs het traject). De eerste om de mensen alvast op de hoogte te brengen waarbij we ook al ons thema vertelden zodat mensen eventueel mee in het thema kunnen versieren. En een tweede beurt als herinnering dat het parcours verkeersvrij zal zijn die dag vanaf 18h. 
 • Zoals alle jaren gaan de leefgroepen versiering knutselen voor op de speelplaats. 

Leefgroep 1 maakt snoepversieringen om vooral in de zandbak te versieren. 

Leefgroep 2 maakt een selfiebord. Dat is een groot bord waar je jou hoofd door kan steken en je een foto kan maken van je vrienden als een sprookjesfiguur. 

Leefgroep 3 gaat het speelhuisje van de kleuters omtoveren naar een peperkoekenhuisje. 

Leefgroep 4 was knutselt rond de “heks”. 

 • Er werd door de groep al een knutselronde gehouden een tweede is voorzien op dinsdag 8 oktober en een derde is voorzien op vrijdag 11 oktober. De twee laatste gaan door bij Erika (mama Kayne, Kaithlyn & Kayla) 
 • De sprookjes die aan bod komen zijn in volgorde: De wolf en de zeven geitjes, De Bremer stadsmuzikanten, Doornroosje, Sneeuwwitje, Vrouw Holle, Rapunzel, Roodkapje, Het zingende botje, Hans & Grietje 
 • Ook dit jaar doen we weer een radiospot op GeelFM. Opname gaat door op donderdag 10 oktober. De spot zal ingesproken worden door kinderen van de school. 
 • Het evenement werd eveneens gepubliceerd op de “Uit In Vlaanderen” agenda. 
 • Al enkele jaren tracht de groep Ketnet Karrewiet aanwezig te krijgen, maar ook dit jaar zonder succes. We hebben wel van een medewerker het advies gekregen om een aanvraag te doen samen met een filmpje van een vroegere editie. De werkgroep is dus op zoek naar iemand die de hele tocht wil filmen. Het moet niet professioneel zijn. Het zou nadien ook leuk zijn voor de leerlingen die mee figureren, om zo op een later tijdstip ook nog mee te kunnen genieten van de tocht. 
 • De lijsten met medewerkers raken stilaan gevuld, maar er zijn nog plaatsen vrij. Zo zoeken we ondermeer nog mensen die bij het vertrek de bandjescontrole doen en op het einde mee aansluiten. We zoeken nog mensen in de keuken en achter de toog, vooral voor de tocht. We zoeken ook nog mensen om mee op te ruimen op zaterdag. 
 • Catering wordt besproken door de werkgroep en de school. Voor dessertjes hebben we ook een lijst opgehangen, hierop hebben we al reactie gekregen voor 200 stuks, maar het doel is om 500 stuks te kunnen aanbieden. 
 • Op dinsdag 8 oktober is er een overleg met de wijkagent betreffende het parcours en de veiligheid. De werkpunten van vorig jaar worden hier opnieuw besproken. 
 • Werkgroep moestuin: 

 • De werkgroep heeft op regelmatige tijdstippen overleg. Dit loopt niet samen met de oudervergaderingen. Deze afspraak maken zij via een doodle (digitale agenda) of via de whatsapp groep moestuin. 
 • Er is een vergroeningsdag gepland, voorlopig op 15 november. De school moet deze datum nog bevestigen aan de werkgroep. Op deze dag gaat men samen met de kinderen uit de leefgroepen aan de slag in de tuin. 
 • De voornaamste taak is natuurlijk de tuin winterklaar maken. 
 • De juffen zullen via de leefgroepen whatsapp voordien nog een herinnering sturen om die dag niet de beste kleding aan te doen. 
 • De werkgroep is ook op zoek naar tweedehands tuinslangen. Dit om werkingskosten te drukken. Als er iemand thuis nog een tuinslang heeft die in goede staat is en niet meer nodig heeft zal de werkgroep deze met open armen in ontvangst nemen. 
 • Daarnaast zoekt de moestuingroep: bloembakken (plastic, langwerpig), mest, houtsnippers of compost.  

 • Werkgroep wandeling: 
 • De werkgroep heeft al enkele deelnemers: Valerie, Joke, Britt, Sander/Annelies, Koen 
 • De werkgroep zoekt nog een datum om samen te komen en te starten met de uitwerking. 
 • De werkgroep laat alvast weten dat ze op zoek zijn naar medewerkers om op die dag mee te helpen. Er zal tijdig een takenlijst opgehangen worden. 

 • Werkgroep wafelverkoop: 
 • De werkgroep is al samengekomen en heeft ook al wat info verzameld. 
 • Een voorlopige planning werd samen opgesteld en met de school overlopen. 
 • In januari zal de verkoop gehouden worden, deze staat in teken van de GWP (er wordt nog naar een leuke slogan gezocht). (start 13/1) 
 • Hoe de juiste communicatie gaat gebeuren zal verder uitgewerkt worden in november/december. 
 • Er worden drie soorten wafels aangeboden: vanille, chocolade en speltwafels. 
 • De vraagprijs zal €6 bedragen. Dit zijn marktconforme prijzen. 
 • De voorziene levering zal dan 17/18 februari zijn. 
 • Er zal in functie van de bestelde hoeveel gekeken worden of we de levering niet gezamenlijk moeten doen met De Luchtballon om zo te besparen op vrachtkost. 
 • Er wordt gedacht om de verpakkingen op te fleuren met tekeningen van onze leerlingen. We moeten dan wel duidelijk afspreken met de leerlingen dat het niet zeker is dat hun aankopen voorzien zullen zijn van hun eigen versiering. De school bekijkt dit verder. 
 • Ook hier is de werkgroep op zoek naar nog enkele helpende handen om de dozen van tekeningen te voorzien. 

Voor wie wil helpen bij een van de werkgroepen, kan dit steeds melden bij Joni of bij de leerkrachten. 

Rode Neuzen school: 

 • De school heeft zich intussen geregistreerd als Rode Neuzen school 
 • Toelichting: Over Rode Neuzen Dag   
 • Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. En dat zal ook in 2019 zo zijn. Samen met heel Vlaanderen zamelen we dan geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen. De voorbije jaren legden we de nadruk op mentaal welbevinden. 
 • De leerkrachten zijn nog aan het bekijken of er een activiteit op schoolniveau gedaan wordt of individueel per leefgroep. 
 • Voor gezinnen of groepen die zelf een actie willen doen kan dit. Er zijn twee mogelijke opties voor de opbrengsten. 

 • Men kan kiezen om de opbrengsten rechtstreeks te schenken aan de Rode Neuzen actie. Die zal dan na afloop de opbrengsten via een verdeelsleutel doneren aan de geregistreerde scholen. 
 • Je kunt ook de opbrengsten doneren aan een school naar keuze. Dan gaan de opbrengsten rechtstreeks naar de gekozen school 
 • Scholen kunnen deze opbrengsten dan aanwenden voor verschillende projecten rechtstreeks gerelateerd met het thema “mentaal en fysisch welbevinden”. De uiteindelijke doelen worden nog bekeken in het leerkrachtenteam. 

 • Varia
 • Er wordt een rondvraag gedaan onder de aanwezigen. Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

 • Volgende vergadering: 
 • Donderdag 7 november om 19h30 in de centrale zaal van de school. Iedereen is steeds welkom.