Verslag oudervergadering donderdag 20 juni 2019

Aanwezig: Tinne, Valerie, Joke, Annelies, Astrid, Britt, Frank, Erika, Sigrid, Heidi, Celine, Greet, Christine, Els, Joni en Nathalie 

Verontschuldigd: Julie en Katie 

1.Dankjewel 

De school wil alle helpende handen nog eens extra bedanken. 

2. Waarde(n)vol 

Het schoolteam bepaalde 4 kernwaarden die belangrijk zijn voor de school: 

  • SAMEN 
  • ONDERZOEKEND 
  • LEERPLEZIER 
  • ACTIEF 

3. bankboek/kasboek 

Dit werd overlopen. 

4.Evaluatie aanspreekpunten en nieuwe voorstellen voor activiteiten 

Er werd eerder al met de aanspreekpunten samengezeten. Er werd afgesproken om de communicatie onderling nog vlotter ta laten verlopen. We hebben dit jaar de activiteiten overgenomen, zoals die er vroeger waren. Dit is steeds gelukt, maar vroeg veel van de school en de ouders. Daarom zijn de aanspreekpunten de activiteiten gaan herbekijken samen met enkele andere ouders. We willen naast activiteiten die een financiële bijdrage opleveren, ook activiteiten die als hoofdzaak verbinding hebben, organiseren. We hopen op veel helpende handen door deze frisse wind. De activiteiten werden al overlopen en worden door de juffen verder besproken op de eerste personeelsvergadering van volgend schooljaar. 

Er is een verschil tussen verschillende freinetscholen en de Zeppelin is zich ook verder aan het verdiepen in meerdere freinettechnieken die eerst worden uitgeprobeerd om zo de technieken diepe wortels te geven. Wanneer we starten met een freinettechniek die uitgebouwd is, wordt dit besproken, veelal zal dit tijdens een infoavond aan het begin van het schooljaar zijn. 

Op de infoavond op 3 september zal er op een algemeen moment de focus voor volgend schooljaar transparant worden voorgesteld. 

5. Flexplek 

De leerkrachten zouden graag de zaal willen aanpassen naar een meer functionele ruimte. Ze hebben een firma uitgenodigd om de onhandige tafels en stoelen te veranderen door iets duurzaams. We investeren hier enerzijds heel wat middelen in vanuit de werkingsmiddelen van de school, daarnaast willen we ook graag de middelen die we hebben door het organiseren van de activiteiten in samenwerking met de oudergroep hiervoor gebruiken. 

6. infoavond en openklasdag 2019 

Dinsdag 3 september zal er om 19u een infoavond zijn, om 19u40 is er een tweede infomoment. 

Op donderdag 29 augustus zetten we de deuren van onze klasjes open van 17u30 tot 19 u, zodat iedereen al eens een kijkje kan komen nemen voor de start van het nieuwe schooljaar. 

7. evaluatie schoolfeest + DVD 

Met de aanspreekpunten werd het schoolfeest al kort geëvalueerd. Het was een leuk schoolfeest, hier en daar waren er kleine leerpunten omtrent materiaal. Alles is goed verlopen. 

Naar catering toe zullen we volgend schooljaar geen soep meer aanbieden, deze werd bijna niet verkocht, ook de vegetarische frikadellen waren niet in trek. Hotdog, croque (veggie en gewone) en frikadellen werden wel veel verkocht 

Volgend schooljaar gaan we ook vooraf aankondigen wanneer het eettentje en de spelletjes opengaan na de optredens. Daarnaast zouden we de spelletjes in twee ipv in drie blokken verdelen, zodat de takenlijst makkelijker ingevuld wordt. 

De DVD is klaar om te dupliceren. De bestanden staan deze keer gewoon achter elkaar om dit op 1 DVD te kunnen branden, er zijn geen afzonderlijke mapjes waarin de optredens per leefgroep kunnen geselecteerd worden. Er wordt aangegeven vanuit de oudergroep dat het hebben van beeldmateriaal het voornaamste is bij de aankoop van de DVD. 

8. Textielophaling resultaat 

We haalden met onze school 580 kilo op. Dat is een mooi resultaat voor onze school. 

9. Werkgroep moestuin/ vergroening 

Deze kwam samen op 20 juni om 15u. de verdere plannen voor de zomer en de opstart van het nieuwe schooljaar werden besproken. 

10. Werkgroep Halloween: parcours 

Frank bezorgt Joni een plannetje. Het parcours wordt voor het einde van het schooljaar aangevraagd bij de stad Geel. De werkgroep Halloween wordt samengesteld. Er is een terugkoppeling van de organisatie naar de school. 

11. Varia: 

– bijdrage van de kinderen bij het ouderverslag à dit wordt in het team besproken 

Pagina-einde 

11. Varia 

  1. Op 30 juni zal na schooltijd er een picknick zijn op ons domein. De toiletten zullen open zijn en afval wordt verzameld in een vuilzak en na afloop in de container gegooid. Iedereen welkom! 
  2. Er werd gevraagd of de communicatie eventueel zou kunnen gedigitaliseerd worden ipv brieven mee te geven. De school is er zich van bewust dat dit nodig is, maar voorlopig is dit nog niet mogelijk. Er wordt wel bekeken of het whatsappbeleid kan uitgebreid worden naar de andere leefgroepen. 
  3. Er werd gevraagd dat als er zoveel kleuters zijn er extra ondersteuning komt bij de kleuters. Dit is niet het geval. Sigrid werkte de voorbije jaren deels op vrijwillige basis en zal nu een fulltime hebben. 
  4. Mogen de leerlingen een inbreng doen in de zeppelinkrant? Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar gewoon ouders laten weten wat er leeft in de leefgroepen.