Verslag oudervergadering maandag 29 april 2019

Verslag oudervergadering maandag 29 april 2019 om 19u30 

Aanwezig: Christine, Brenda, Safia, Joke, Britt, Nathalie, Tinne, Joni, Greet, Els, Frank en Anouk 

Verontschuldigd: Julie en Valerie 

1. kasboek en bankboek 

Dit werd overlopen. 

2.ouderbevraging 

Er worden brieven meegegeven vanuit de scholengroep met een unieke logincode. Wanneer precies is nog niet geweten, alvast een warme oproep om deze zoveel mogelijk in te vullen 

3. Toekomstvisie leerlingenaantallen 

Onze school is fel gegroeid. Omdat de infrastructuur van de school dit niet toelaat en we graag de eigenheid van de school willen bewaken, zijn er voor sommige geboortejaren wachtlijsten. Verdere informatie kan je bekomen bij onze directeur of coördinator. 

4. Paasontbijt 

Dit was de eerste keer dat we dit helemaal zelf organiseerden. Het paasontbijt is heel goed verlopen er waren veel helpende handen (mede dankzij het briefje dat meegegeven werd) er was een mooie opkomst en een zeer rijkelijk aanbod. Vele ouders bakten ook iets voor op ons buffet. Dank je wel! 

We kregen ook op vele plekken sponsering, daardoor hielden we nog een mooi bedrag over. 

Kunnen we het ontbijt volgend schooljaar bv. 2 euro duurder maken voor de volwassenen om blijvend de onkosten te kunnen dragen of passen we het aanbod aan om dit aan hetzelfde tarief te kunnen aanbieden? 

Er werden ook veel alternatieve ideeën gegeven. Concrete ideeën mogen meegenomen worden naar de volgende oudervergadering, het is belangrijk dat hier dan ook vanuit de oudergroep de nodige ondersteuning voor is. 

5. schoolfeest 

De catering voor het schoolfeest is ok. 

De tent wordt opgesteld op maandag 13 mei om 17u. Graag veel helpende handen hiervoor! 

De tent zal afgebroken worden op donderdag 6 juni om 17u. 

Het springkasteel voor de kleintjes wordt geleverd door Frank. 

Er wordt terug een brief meegegeven met de vraag voor hulp op het schoolfeest, zodat alle geplande activiteiten kunnen doorgaan. 

6. textielophaling 

Deze vindt plaats van maandag 20 mei tot vrijdag 24 mei om 8u45. De partytent van het schoolfeest wordt verplaatst om de kleding te beschermen. 

7. werkgroep moestuin 

Er gaat momenteel een doodl rond waarin iedereen kan noteren wanneer hij de moestuin kan verzorgen. Wanneer het echt warm weer wordt, gaan we ook van start met de beurtrol voor de klassen om te gieten. 

Datum volgende vergadering: 

donderdag 20 juni om 16u