Verslag oudervergadering maandag 18 maart 2019

Aanwezig: Sander, Britt, Frank, Safia, Brenda, Heidi, Els, Joni, Celine, Nathalie 

Verontschuldigd: Valerie, Joke, Tinne en Julie 

1. bankboek/ kasboek: 

Dit werd overlopen. 

2. catering schoolfeest: 

We bespreken het aanbod voor dit schooljaar na het verzamelen van verschillende ideeën: soep met een broodje, croque ( veggie en gewone), frikadellen met krieken (veggie en gewoon) en hotdog. 

Frank kan de school 2 hotpots uitlenen. 

Het thema van dit jaar wordt “circus”. 

3. Textielophaling 

We organiseren dit schooljaar de textielophaling van 20/05 tot en met 24/5 (’s morgens). 

Het textiel wordt opgehaald op 24 mei in de voormiddag. 

Voor het verzamelen van het textiel wordt de partytent die gebruikt wordt tijdens het schoolfeest verplaatst. Er worden paletten voorzien van de Luchtballon en eventueel een plastiek grondzeil om alles droog te houden. 

Er volgt nog een brief met instructies van hoe het textiel moet aangeboden worden en wat er net in mag. 

4.Ouderbevraging 

De scholengroep doet om de 3 jaar een ouderbevraging. Na de paasvakantie krijgt iedereen een brief mee met een persoonlijke login. De bevraging zelf is digitaal in te vullen. Om een representatief beeld te krijgen, wordt er gevraagd dat zoveel mogelijk ouders deze bevraging invullen. 

5. Werken paviljoen leefgroep 3. 

De klas van LGR 3 moet verplaatst worden, verder weg van het gebouw o.w.v. de brandveiligheid. Maandagnamiddag en dinsdag kunnen de leerlingen niet in hun klas. Op deze momenten kan er ook niet gespeeld worden op het grasveld ( enkel op de stenen speelplaats) Ook na school mag er niet achter het poortje gespeeld worden o.w.v. de veiligheid. 

6.Evaluatie openklasdag 

Er was een gezellige gemoedelijke sfeer met best wel wat opkomst van ouders. Niet enkel ouders van kinderen geboren in 2017 kwamen een kijkje nemen, maar ook veel andere zij-instromers 

Het filmpje, gemaakt door Tinne, met de motivatie van enkele ouders om voor onze school te kiezen was een leuke meerwaarde. 

Het filmpje werd tijdens de vergadering getoond. Er wordt nog bekeken of dit eventueel op onze facebookpagina mag. 

7. werkgroep paasontbijt 

Momenteel is een groepje van leerkrachten en enkele ouders. We hebben dit jaar enkele sponsors of winkels die korting geven: Alma, een eierboer van op het Punt, een fruit- en groentehandelaar, bakker van Roy en Vewo. 

Danone werkt sinds kort met de app: Too good to go: we houden dit in de gaten, maar tot vandaag zijn er nog steeds geen pakketten beschikbaar, enkel bij de start van de app waren er pakketten beschikbaar. 

8. Moestuin 

Er liggen momenteel 3 data vast voor activiteiten met de leefgroepen. 

Er is ook een link doorgestuurd om tijdens de middag met groepjes kinderen in de moestuin te komen werken. Dit schema is nog niet helemaal ingevuld. 

De regenton is met Frank mee om te reinigen. Er lagen erg veel bladeren in. Het dak wordt best eens bekeken, dit zullen de werkmannen van de school doen. Eventueel moeten er filters aangekocht worden. 

Het kippenhok wordt een van de dagen gereinigd en dan zullen er via Koen nieuwe kipjes komen. 

9. Varia 

Er werd gevraagd wanneer er kinderen mee zouden mogen schrijven aan de Zeppelinkrant. Dit punt wordt opnieuw opgenomen door de school. 

Datum volgende vergadering: Maandag 29 april om 19u30