Verslag oudervergadering donderdag 21 februari 2019

Aanwezig: Frank, Katie, Safia, Sander, Julie, Tinne, Nathalie, Greet, Christine, Joni en Els 

Verontschuldigd: Joke 

1. Verkoop kalender 

Er zijn ongeveer 80 kalenders verkocht, dat is goed voor onze school! 

2. Bankboek/ kasboek 

Deze werden overlopen. 

3. Openklasdag: 16 maart 2019 

De flyer voor onze openklasdag is klaar. Er is gekozen voor een gezamenlijke flyer Zeppelin/Luchtballon te verdelen, op die manier bereiken we meer mensen. Een groepje gaat de flyers verdelen. Helpende handen steeds welkom! 

Er worden ook affiches opgehangen, ouders die nog plaatsen weten waar onze affiche kan pronken, mogen dit steeds laten weten! Alvast bedankt! 

Er wordt ook een filmpje gemaakt door de ouders voor de presentatie “Freinet w@ is d@? tijdens de openklasdag. 

4. Catering schoolfeest 

We hebben geen nieuwe ideeën doorgekregen. Wie nog een goed idee heeft, mag dit steeds aan Joni melden. Frank gaat informeren voor vuurtjes om braadworsten op te bakken. We bespreken dit punt verder volgende vergadering. 

5. Textielophaling 

Dit jaar gaan we samenwerken met een andere firma dan vorig jaar. De samenwerking met de vorige firma was niet optimaal. Deze firma geeft hetzelfde bedrag per kilo kleding, maar is flexibeler qua periode. We moeten het textiel wel droog aanbieden, dus kiezen we best een periode na het schoolfeest, dan kunnen we de partytent als opslagruimte gebruiken. We geven binnenkort een brief mee om ouders te verwittigen dat er een ophaling komt, zodat mensen hier met de lenteschoonmaak rekening mee kunnen houden. Ook op Facebook zal er een bericht geplaatst worden wanneer de definitieve datum geprikt wordt. 

6. Evaluatie Italiaanse avond 

Vrijdagmiddag was er slecht 1 ouder om de afhaal te verzorgen, dit was echt te weinig. Er is zowel via het verslag, als via Facebook als op de deur een oproep geweest voor helpende handen. Volgende activiteiten gaan we ook een brief meegeven met de leerlingen om vrijwilligers te vragen. 

De avond zelf hadden we een goed geolied team (juf Lieve en enkele ouders in de keuken en aan de afwas, de juffen met enkele leerlingen in de zaal,.) Alles verliep zeer vlot. 

Dit schooljaar maakten we gebruik van kommen om de pasta op te dienen, hierop kwamen positieve reacties. Ook over de smaak van de saus zijn geen negatieve reacties tot bij de school gekomen. 

Als we volgend jaar nog afhaal voorzien, moeten we zeker zorgen voor dozen om het mee te geven. Dit jaar werd er voor 29 personen afgehaald tegenover 166 mensen die ter plaatse aten. We bekijken volgend jaar of we de afhaal nog aanbieden en of we die op school of in de refter voorzien. 

Algemeen een fijne activiteit met een goede opkomst! Bedankt aan de helpende handen! 

7. Paasontbijt 31 maart 2019 

Graag wil de school een werkgroep die het schoolteam mee kan ondersteunen. Wie graag mee wil doen, geeft best een seintje aan Joni. Er zijn al enkele winkels die ons willen sponseren. Er gaat ook een oproep aan de ouders gelanceerd worden om iets te bakken voor op het buffet. 

8. Werkgroep moestuin: 

* De planning is overlopen binnen de moestuingroep, de leefgroepen kozen dezelfde taken als de andere jaren. 

* Aardappelen worden ze snel mogelijk aangekocht. De kleutergroep laat deze voorkiemen, tussen de krokusvakantie en de paasvakantie worden de aardappelen ingeplant door de leefgroep 1. 

Voorkiemen wordt samen met de kleuters gedaan op dinsdag 26/2. Safia wil deze activiteit mee ondersteunen. (9u30 uilen- en vlinderklas) 

We zoeken nog een vrijwilliger om samen met de kleuters de week van 11/3 de aardappelen in te planten. 

* Zondag 10/3 om 13u wordt de tuin terug omgedaan, Frank neemt dit voor zijn rekening en er worden nog 2 ouders gezocht om de tuin zaaiklaar te maken. 

* Voorzaaien: Er wordt aan Anouk gevraagd welke data kunnen en ook hiervoor worden enkele vrijwilligers gezocht om dit samen met de kinderen te organiseren. 

* Fruitstekken: Sander kan een framboosstekje zonder stekels voorzien 

* Het aanplanten van de haag rond de openluchtklas wordt opgeschoven naar november. 

* Idee: een compostbak timmeren (dit zou in het najaar kunnen) 

* Regenton: Frank neemt dit voor zijn rekening. 

9. Varia: 

De tent van het schoolfeest wordt opgesteld op maandag 13 mei om 17u en terug afgebroken (als het weer het toelaat) op donderdag 13 juni om 17u. Hiervoor zijn helpende handen meer dan welkom! 

Datum volgende oudervergadering: maandag 18 maart om 19u30 

Niet te vergeten: 

* Paasontbijt op 31/3/2019 

* Textielophaling t.v.v. de school aan het einde van het schooljaar 

Helpende handen gezocht voor 

* Paasontbijt zondag 31/3/2019 

* Het bakken voor het paasontbijt 

* het ondersteunen van de moestuinactiviteiten 

* het opstellen van de tent voor het schoolfeest op 13/5 om 17u 

* het afbreken van de tent op 13/6 om 17u