Verslag oudervergadering donderdag 10 januari 2019


Aanwezig: Els, Joni, Celine, Julie, Sander, Frank, Tinne, Nathalie en Sigrid

Verontschuldigd: Katie, Valerie en Anouk

1. Beste wensen voor iedereen!

2. Kasboek, bankboek

Dit werd overlopen.

3. Openklasdag 16 maart

De flyer wordt gemaakt door Juul. 

De school vroeg zich af hoe ouders methodeonderwijs ervaren, daarom werd er gebrainstormd op een placemat. Ouders gaven zo de waarden van de Zeppelin weer.

4. Catering schoolfeest

Het duurt nog even voor het schoolfeest plaatsheeft, maar toch moeten we nu al even over de catering nadenken. Vorig jaar serveerden we croques (gewone en vegetarische), kip met appelmoes, braadworst en hotdog. De kip met appelmoes was niet in trek.  Voor de braadworsten hebben we ovens nodig, die onze school niet zelf ter beschikking heeft.

We gaan liefst op zoek naar iets wat we zelf kunnen dragen. Belegde broodjes werd als mogelijke optie gegeven. Als dit met een buffet gegeven wordt, moeten er wel meerdere mensen bijstaan om aan te vullen en toezicht te houden.

We moeten ook bekijken of we met voorinschrijvingen werken of niet.

We komen volgende oudervergadering terug op dit punt en zoeken intussen naar opties. Wie hieromtrent ideeën heeft, mag ze doorgeven aan Joni.

5.werkgroep kalender:

De opbrengst is nog niet gekend. De werking verliep prima er was een fijne samenwerking tussen de ouders. Volgend schooljaar wil de werkgroep graag vroeger van start gaan.

6. werkgroep vergroening

De werkgroep vergroening plant nog wat acties. Op de personeelsvergadering zal bekeken worden welke klassen aan welke activiteiten gekoppeld kunnen worden.

Het water in de regenton ruikt vies, waarschijnlijk door bladeren die erin gekomen zijn. Frank bekijkt dit.

7. werkgroep Italiaanse avond

Om onszelf niet voorbij te lopen, hebben we besloten enkel vegetarische en gewone spaghetti en tomaat mozzarella aan te bieden.  We gaan ook afhaal aanbieden.

Het inschrijvingsformulier en de affiche werden deze week meegeven met de kinderen

Julie maakt chocomousse, Juf Heidi of juf Sigrid maken tiramisu. Er worden dit jaar ook ijsjes aangeboden voor de kinderen.

Binnenkort komt de werkgroep samen om een boodschappenlijst op te stellen. 

8. varia

Frank vraagt of er nog wordt nagedacht over de parking. Dit ligt bij de scholengroep. Frank bekijkt welke mogelijkheden er zijn.

Datum volgende vergadering donderdag 24 februari om 16u

WERKGROEPEN:

  • evaluatie Italiaanse avond
  • Vergroening
  • Paasontbijt/Lentebrunch