Verslag oudervergadering 8 oktober 2018

Verslag oudervergadering 8 oktober 2018

Aanwezig: Tinne, Nathalie, Katie, Frank, Sigrid, Joni, Els, Joke, Britt, Valerie, Celine, Anouk, Koen

Verontschuldigd: Julie

1. bankboek

Dit werd overlopen. De vergunning voor het fruit is ook voor dit schooljaar ok.

2. Voorzitter

Er waren enkele kandidaten. Alle kandidaten gaan samen rond tafel zitten en proberen tot een compromis te komen.

Het is belangrijk dat de voorzitter onze school uitdraagt.

– aanwezigheid op activiteiten en ondersteuning van activiteiten

– overleg tussen school en ouders (aanspreekpunt van de ouders)

– aanwezigheid op vergaderingen

3. Ouderfolder

De inhoud was nog recent en ok. De zeppelinkrant wordt er in vermeld en ook enkele nieuwe foto’s worden gemaakt(oa van de oudergroep en het boekenbudget).

De zeppelinkrant verschijnt bij vele ouders mogelijk in de spam. Deze wordt weinig gelezen. Binnenkort proberen we meer mensen te bereiken door de leerlingen te betrekken (lln uit lg 3 en 4).We proberen dit tweemaal per schooljaar te organiseren (januari en mei)

4 Helpende handen

Het is al een tijdje moeilijk om takenlijsten ingevuld te krijgen. Ook nu met de Halloweenwandeling verloopt dit moeizaam. We zijn een kleine school en de organisatie van activiteiten (die veel opleveren voor onze leerlingen) staat of valt met de participatie van ouders.

Iedere hulp hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd en geapprecieerd.

Wie nog iets wil bakken voor Halloween, graag melden aan Joni. Vorig jaar hadden we 300 stuks (cup cakes, cake,….) en deze waren allemaal op.

5. Autoluwe schooldag en ontbijt

Het was een fijne activiteit, waarbij we wel veel hulp kregen ( broodjes smeren, afwassen, opruimen,…)

Sommige ouders vroegen terug fruit. Volgend jaar zullen we dit terug voorzien, maar vorig schooljaar werd dit zeer beperkt gegeten en moest alles uiteindelijk weggegooid worden.

Het was heel gezellig en er was een grote opkomst van ouders.

6. werkgroep kalender

Jules, Hilde en Anouk gaan zich dit jaar achter de schoolkalender zetten. Andere mensen zijn nog steeds welkom.

7.Werkgroep moestuin

Hierop kwam bijna geen respons. Onze kinderen zouden dit schooljaar wel terug graag in de moestuin werken. Eventueel met een moestuinclub, die samen met enkele mama’s ‘ s middags in de tuin werkt.

Eventueel kunnen we tijdens een vergroeningsdag bloembollen aanplanten en de tuin winterklaar maken. Enkele ouders komen hiervoor bij elkaar op 25 oktober om 9 uur op school. Iedereen is welkom!

8. Voorleesweek 19 tem 23 november 2018

Tijdens deze week zou het leuk zijn als enkele (groot)ouders kwamen voorlezen voor onze kinderen op afgesproken momenten.

Woensdag 21 november is een pedagogische studiedag voor alle Geelse scholen. De school en de opvang zijn niet open op die dag. Opvang regel je best zelf met de bengelbende.

9. Halloween

Dit werd verder met de werkgroep besproken

Datum volgende vergadering:

dinsdag 27 november 2018 om 19u30