Verslag oudervergadering 13 september 2018

Oudervergadering donderdag 13 september

Aanwezigen: Julie, Nathalie, Tinne, Anouk, Frank, Katie, Safia, Koen, juf Greet, juf Christine, Joni, Els

Verontschuldigd: Sander, Nele, Valerie, Astrid

1. Algemeen

* Voorzitterschap

Met het vertrek van Koen, wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de ouderwerking.

Joni en Els stellen voor om het voorzitterschap te beperken tot twee jaar en daarna te evalueren.

Wat zijn de taken als voorzitter? Lintjes doorknippen 😊.. Het uithangbord van de school zijn, aanspreekpunt voor de ouders, nieuwe ouders warm maken voor de ouderwerking, afspraken maken met de school, activiteiten ondersteunen, …

Wie volgt Koen graag op als voorzitter van de ouderwerking? Geef een seintje aan Joni.

Bij meerdere kandidaten kan er bijvoorbeeld een wisselwerking opgesteld worden. Volgende vergadering wordt er beslist wie de nieuwe voorzitter wordt.

* Het bankboek wordt overlopen.

* Ouderfolder

De ouderfolder, die nu wordt meegegeven aan ouders van nieuw ingeschreven kinderen, wordt up-to-date gemaakt. Klopt de informatie nog en is het fotomateriaal voldoende recent? Joni doet de aanpassingen samen met Tinne. Andere geïnteresseerden mogen hier steeds bij aansluiten.

Er komt een stukje in de ouderfolder over de Zeppelinkrant. Ook in de schoolgids en in de infobundel is er informatie over de Zeppelinkrant terug te vinden. Dit biedt de mogelijkheid aan ouders om zich in te schrijven en zo het verslag van de oudervergadering in hun mailbox te ontvangen. Er komt ook een mogelijkheid om jezelf voor het krantje uit te schrijven. Bij inschrijving wordt er gevraagd of je je wil aansluiten wij een werkgroep: bv. schilouders, Halloweenwandeling, kalender, …

Inschrijven kan via de FB-pagina of de ouderwebsite: www.dezeppelin.be.

Op de FB-pagina komt na de oudervergadering eveneens een link naar het verslag. Het voordeel is dat via deze link de ouders geleid worden naar de website van de school.

De FB-pagina is een initiatief van de ouderwerking.

* Wijziging activiteitenkalender

Er wordt een nieuwe activiteitenkalender meegegeven waarop enkele data gewijzigd zijn. Eveneens worden de data van de ateliers. De kalender wordt bezorgd aan de ouders en op de website geplaatst.

2. Activiteiten en werkgroepen

Autoluwe schooldag

Tijdens de autoluwe schooldag wordt de straat afgezet en wordt er een fietsparcours opgesteld. De kinderen mogen hun eigen fiets meenemen (eventueel een extra fiets of loopfiets) en kunnen hun fietsvaardigheden inoefenen.

’s Morgens wordt er een ontbijt aangeboden vanaf 08.20.

We zoeken nog helpers om dit ontbijt mee te verzorgen vanaf 07.45. Kandidaten mogen zich melden bij Joni.

Werkgroep Halloween

Het verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt besproken.

We zoeken voor tijdens de wandeling:

* Kindjes die tijdens een act willen dansen

* kinderen die iets willen brengen op een vrij podium: woord, dans, iets voorstellen in het thema van Halloween en Tim Burton

* 10-12 volwassen figuranten

* 5 personen om te grimeren

* 11 seingevers

Daarnaast:

* Heel veel helpende handen op de dag zelf, maar ook de dag ervoor en erna! De takenlijst hangt uit.

* ouders die mee willen flyeren in de buurt

* Ouders die cupcakes, wafels, ander lekkers maken om te verkopen. De originele creaties van vorig jaar werden erg gesmaakt, hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op zoveel creatief lekkers..

* schilouders die de groenten voor de soep willen voorbereiden

Als je wil helpen, spreek gerust iemand aan van de werkgroep en meld je bij Joni.

De volgende vergadering van de werkgroep is dinsdag 18/9 na school. Geïnteresseerden kunnen nog steeds aansluiten.

Nog een speciale vermelding voor Juul, die de lay-out en het drukwerk voor Halloween verzorgt.

Werkgroep moestuin

Ook de werkgroep van de moestuin gaat terug van start.

Mensen met groene vingers die graag hun liefde voor de tuin doorgeven aan kinderen, zijn heel welkom. Geef een seintje aan Joni.

Varia

* Ringland

Volgende week woensdag doet onze school mee met deze actie tegen het doorgaand vrachtverkeer in het centrum. We geven zo het signaal dat we een veiligere schoolomgeving willen. Alle actiebereide ouders verzamelen om 09h (mag met spandoeken, borden). Vergeet je kinderen geen fluovestje aan te doen.

* Ter herinnering: er is een rookverbod op gans het schoolterrein. Dit geldt ook op voor de e-sigaret.

* Gaat onze school aan de slag met het sportkompas (een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport)? Els vraagt na bij de scholengroep wat de mogelijkheden zijn.

* Aangezien het weer minder wordt, is er al nieuws over de parking? Els volgt dit op bij de scholengroep.

* Wat was het resultaat van de kledinginzamelactie? Het resultaat was goed, eerdere beperkte financiële tegemoetkoming. Is een actie die weinig inspanning vraagt en toch iets opbrengt. Voor herhaling vatbaar. We contacteren hiervoor een andere organisatie.

* Kunnen we met onze school mee doen met Technopolis on Tour? Joni bekijkt dit.

Volgende vergadering: maandag 8 oktober om 19.30