Verslag oudervergadering 27 november 2017

Verslag oudervergadering 27 november 2017
Aanwezig: Koen, Tinne, Nathalie, Frank, Sigrid, Heidi, Celine, Joni en Gert
1. Evaluatie halloweenwandeling
Er is reeds een evaluatie geweest door de school en door de werkgroep samen met de school. Daarin werden werkpunten voor volgende edities aangehaald. Deze editie leverde voor de school een mooie opbrengst op. De bedoeling is dat de opbrengst mee zal geïnvesteerd worden in de aankoop van diverse boeken voor de klasbibliotheek. Nogmaals dankjewel aan alle helpende handen!
2. Kalender stavaza
De kalender is af en wordt gedrukt. Hij zal mogelijk in de week van 4 december aan de school geleverd worden. De werkgroep koos ervoor om ditmaal een A5 formaat te hanteren, waar eigen notities aan toegevoegd kunnen worden. Het thema is “Op pad in Geel”.
3. Rommelmarkt
Er wordt overwogen of we dit schooljaar, op 2 juni, een rommelmarkt voor speelgoed en tweedehandskledij zullen organiseren. Dit is voor de school een heel drukke periode. Er werd besproken dat we de eerste editie beter ‘binnenschools’ houden, als een soort van try-out.
Voor deze activiteit is een werkgroep nodig. Ouders die hier graag aan meewerken, mogen dit laten weten aan Joni.
4.Catering schoolfeest
Voor het schoolfeest zijn we op zoek naar een weinig arbeidsintensieve oplossing voor de catering.
We kiezen ervoor om de catering niet volledig uit te besteden, omdat deze oplossingen zeer duur zijn en de school niks opleveren.
Een potluck waarbij iedereen zelf eten aanbrengt, is niet haalbaar (kans dat er veel te weinig eten is, allergeneninfo, …)
Momenteel is er een idee om croques, eventueel met een slaatje, braadworsten en hotdogs aan te bieden, een andere mogelijkheid is kip met appelmoes.
Andere ideeën zijn nog steeds welkom, we nemen dit punt mee naar volgende vergadering.
5.Vergroening/ speelplaats
De werkgroep zal een eerste keer samenkomen op 13 december om 10u30 op school. De bedoeling is om dan ideeën te verzamelen en een plan op te stellen. Geïnteresseerden altijd welkom!
6.Kleutertasjes voor mutsen, sjaals en handschoenen
Verscheidene mama’s vroegen naar tasjes om mutsen ed in te steken. Er waren op school tasjes, maar deze waren te klein. Enkele mama’s hebben stof aangekocht en rode, gele en blauwe zakjes gemaakt.
Dank je wel!
7. overzicht bankboek/ kasboek
De inkomsten en uitgaven werden overlopen.

8. Rondvraag
• De datum van de Italiaanse avond is 2 februari 2018.
• De band van de kruiwagen was stuk, deze werd vervangen.
• Frank wil de vergroeningsdag machinaal ondersteunen.
• De parking ligt er momenteel heel slecht bij. Gert vraagt een architect van de scholengroep om eens te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Datum volgende vergadering: donderdag 11 januari 2018 om 16 u in de refter