Verslag oudergroepvergadering dd. 14.09.17

Verslag oudervergadering 14 september 2017

Aanwezig: Katie, Heidi, Sigrid, Wendy, Koen, Tinne, Nathalie, Joni, Celine, Gert, Frank, Anouk, Nele, Ruya

1.Nieuwe Schoolstructuur

Er zijn dit schooljaar enkele veranderingen aan de schoolstructuur:

De wijzigingen in leefgroep 3, in de kleuterwerking en de refterwerking worden toegelicht en besproken, vragen kunnen worden gesteld.

Bij vragen hieromtrent kan je steeds terecht bij Gert of Joni.

  1. Aanstellen financieel verantwoordelijke

Er werd een nieuwe financieel verantwoordelijke aangeduid. Zij zal samen met de voorzitter en Joni of Gert overleggen bij uitgaven. Tinne neemt deze taak op zich.

  1. Voorstelling folder oudergroep

Er werd voor een drieluikje gekozen, zodat er wat meer informatie op kon. De nieuwe folder werd rondgegeven. De foto’s zullen nog aangepast worden. Deze folder ligt ter inzage bij Joni.

4.Vergroening: Vergroeningsdag? Oproep tot moestuinouders.

Er wordt een warme oproep gedaan naar meer moestuinouders. De bedoeling is dat er binnenkort met de werkgroep vergroening een plan wordt opgesteld wat wanneer moet gebeuren. Vooral vanaf de paasvakantie zijn er (groot)ouders nodig die kleine groepjes kinderen uit de klas kunnen halen en met hen kunnen werken in de moestuin. Continuïteit is hier van belang. Ook een mogelijke vergroeningsdag zal worden vastgelegd met deze groep. Er wordt gedacht om dit in de lente te organiseren.

Anouk en Nathalie willen alvast aansluiten, ook enkele nieuwe ouders hebben via de hulpfiche aangegeven dat ze hieraan willen meewerken.

  1. Autoluwe schooldag: helpende handen, ontbijt op straat

De autoluwe schooldag zal plaatvinden op 20 september. Voor het ontbijt moet er gekeken worden naar wat we willen aanbieden. Wat we nu willen en wat op langere termijn. Op de Luchtballon wordt er gekozen voor een minder arbeidsintensief ontbijt.

De oudergroep heeft ervoor gekozen om ook sandwiches ed aan te bieden. Vorig jaar waren er veel helpende handen. Ook kunnen we steeds rekenen op de kosteloze logistieke ondersteuning van Quadratura.

Hierbij een warme oproep naar helpende handen 20 september om 7u 45 in de refter.

  1. Halloween: overleg wijkagent, organisatie en planning.

De Halloweentocht van 20 oktober zal dit jaar opgesplitst worden in de gebruikelijke route en een minder enge route.

De werkgroep Halloween komt volgende week bijeen.

Op 10 oktober zal er tijdens het atelier veel kunnen geknutseld worden voor onze tocht.

De takenlijst werd al bekeken. Er zijn veel helpende handen nodig: (keuken, toog, ophalen bonnetjes, opruim (ook op zaterdag), flyers verspreiden, ook hebben we nood aan seingevers.

Wie een handje wil toesteken, geef zeker een seintje!

13 oktober om 13u30 zal er overlegd worden met de wijkagent.

Nathalie informeert of we de parking van de Chiro opnieuw kunnen gebruiken, Koen stuurt hierover een mailtje naar de mogelijke verantwoordelijke.

Dit jaar zal er ook gewerkt worden met een wisselbeker voor de buurtbewoner die zijn huis het mooist of origineelst versierde.

7.Planning activiteiten:

2 februari: Italiaanse avond

9 februari: ouder en grootouderfeest

25 maart: lentebrunch

14 mei zal de tent hiervoor opgesteld worden (helpende handen gevraagd)

26 mei: schoolfeest

2 juni: zal er mogelijk een rommelmarkt plaatsvinden in de tent, dit wordt nog verder uitgewerkt

6 juni: open forum

De activiteitenkalender wordt weldra meegegeven

  1. Catering schoolfeest

Joni en Heidi hebben prijzen opgevraagd bij verscheidene mobiele frietkramen. De goedkoopste optie was 6 euro per persoon voor een frietje/saus met een snack (tot 100 personen, vanaf 101 personen 5 euro) We hadden hierop een optie tot volgende week.

De oudergroep vond dit te duur en heeft besloten hier niet voor te kiezen.

Er werden enkele alternatieven besproken:

  • Een soort potluck, waarbij aan ouders werd gevraagd iets te koken (multicultureel), hier zou het onzeker zijn of er wel genoeg eten is voor iedereen. Dit vond de school geen goed idee voor een schoolfeest (wel voor een andere activiteit)
  • Braadworst: dit zou weinig arbeidsintensief zijn

Er wordt nog verder gezocht naar alternatieven.

 

 

 

9.Rijen en opvang

De opvang op school is tot 16 u (op woensdag tot 11u50), daarnaast kan er gebruikt gemaakt worden van de opvang op de Luchtballon. Ouders geven aan wanneer kinderen naar de opvang van de Luchtballon moeten gaan. Er wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd om dit te respecteren.

’s Morgens kunnen leerlingen in de Zeppelin terecht vanaf 8 uur, daarvoor kunnen kinderen afgezet worden op de Luchtballon (vanaf 7u), de bus zal daar niet vroeger dan 8 u vertrekken, op die manier kunnen onze kinderen op elk moment van deze opvang gebruik maken.

Wanneer er gebruik zal gemaakt worden van de opvang van de Luchtballon moet dit steeds gemeld worden aan school.

’s Avonds zal er een leerkracht aan het poortje staan die voor de veiligheid van de kinderen zorgt: welke kinderen worden opgehaald, welke kinderen mogen zelfstandig naar huis en wie met de bus mee moet. Tijdens het eerste momentje zullen leerlingen die opgehaald zijn door hun ouders niet op het grasveld kunnen spelen (daarna kan dit wel).

  1. pedagogische studiedag

Op 17 november is er een pedagogische studiedag. Die dag kunnen onze leerlingen niet terecht op school of in de opvang van school. Opvang in de Bengelbende is wel mogelijk. Dit moet zelf geregeld worden.

  1. bankboek:

Dit werd overlopen.

  1. datum volgende vergadering: donderdag 12 oktober 2017 16 u in de refter. Iedereen welkom!

13.Varia en rondvraag:

Wendy vroeg achter de kalender. Deze zal terug gemaakt worden. Geïnteresseerden kunnen steeds aansluiten in deze werkgroep. Er werd gevraagd of er creatieve foto’s gemaakt kunnen worden.

 

 

Hulp gevraagd:

Voor het ontbijt 20/9 om 7u45

Moestuinouders

Voor onze Halloween wandeling 20 oktober

Voor de opstelling van de tent (14 mei)