Verslag oudervergadering 19 juni 2017

Aanwezig: Frank, Joni, Gert, Tinne, Koen, Ingrid, Wendy, Greet, Kristien, Nathalie

Dank je wel om dit schooljaar je steentje bij te dragen!

Ouderkaartje

Dit wordt verder opgevolgd. Het kaartje wordt tegen begin september afgemaakt, zodat dit aan de nieuwe ouders kan uitgedeeld worden. De oudergroep wordt op deze manier meer naam gegeven.

Schoolzwemmen K2/K3

De school vraagt of er vanuit de oudergroep een stukje tegemoet kan gekomen worden om het schoolzwemmen van de kleuters te financieren. De maximumfactuur voor de kleuters ligt veel lager dan deze van de lagere school. Zo krijgen de kleuterjuffen meer ruimte om eventueel andere uitstappen te organiseren.

Er was een vraag of de derde graad niet te voet zou kunnen gaan zwemmen om de buskosten uit te sparen. De sportdienst van de stad Geel bepaalt aan de hand van enkele criteria welke groepen met de bus mogen. Er wordt steeds 1 bedrag voor zwemmen (en eventueel bus) aangerekend en er kan niet bespaard worden door de leerlingen te laten wandelen naar het zwembad.

De oudergroep wil zeker uitstappen en activiteiten van de school mee ondersteunen. We zetten dit dan best even in de kijker,  zodat de ouders ook weten wat er gebeurt met de opbrengst van activiteiten.

Ijsjes schoolreis

Op schoolreis zullen alle leerlingen een ijsje krijgen dat betaald wordt met het budget van de oudergroep.

Evaluatie Schoolfeest

Organisatorisch was alles ok. Er waren uiteindelijk zeer veel helpende handen.

Toog: De wijn was op. Volgend jaar kan dit best even vermeld worden, zo kan er indien nodig wij worden bijgehaald.

Optredens: waren zeer goed. Veel betrokkenheid van de leerlingen en ondersteuning van de ouders. Ook het feit dat kleuters en lagere school samen in acts voorkwamen was heel positief.

Tent en bijtent: Het was een groot pluspunt dat er een bijtent was. Er konden 100 stoelen meer geplaatst worden, dit gaf een veel ruimer gevoel. Zou er in de tent volgend jaar tussen het schoolfeest en het open forum een tweedehandsmarkt kunnen georganiseerd worden? Eventueel met samenwerking van de Gezinsbond of dergelijke?

Randanimatie: was vlot en goed.

Pastabuffet: Er waren minder inschrijvingen dan vorig schooljaar met de bbq. De hotdogs zouden best bij aanvang van het schoolfeest al aangeboden worden. Als we volgend jaar een frietkraam willen, moet deze aan het begin van het schooljaar vastgelegd worden.

Rookgedrag: Er zal duidelijker aangegeven worden dat roken enkel aan de poort kan.

Halloweenwandeling

Deze zal doorgaan op 20 oktober 2017. De aanvraag om het parcours verkeersvrij te maken moet aangevraagd worden. Koen en Frank sturen een stratenplannetje door naar Joni om de aanvraag te doen.

Frank vraagt aan een Antwerpse sportclub of zij seingevers willen zijn.

Misschien zouden we volgend jaar in november een cursus tot seingever kunnen gaan volgen met enkele ouders van de school.

Varia

Er werd gevraagd of schoolbrieven eventueel digitaal zouden kunnen worden verstuurd. De school probeerde dit eerder uit, wat niet zo evident bleek. Niet elke ouder bezorgt het e-mailadres aan de school. Er is meer zekerheid  dat de brief gelezen wordt als deze wordt meegegeven.

Belangrijke data

  • 5 september: infoavond om 19u
  • 14 september: 1ste oudervergadering om 16u: Iedereen is van harte welkom!