Verslag oudervergadering 17 januari 2017

Aanwezig: Koen, Tinne, Bart, Nathalie, Brenda, Pia, Filip, Frank, Heidi, Tineke, Celine Joni en Gert
Verontschuldigd: Anouk

Ouderkaartje

 • Frank gaat de lay-out maken van het nieuwe kaartje, Koen schrijft de tekst. Dit wordt verder uitgewerkt.

Italiaanse avond

 • Onze Italiaanse avond gaat door op vrijdag 3 februari in de refter van de Luchtballon.
 • Er worden nog vele helpende handen gevraagd. De takenlijst zal uithangen op school.
 • Het klaarzetten en de aankleding van de zaal zal gebeuren door Juf Joni, Juf Christine en de leerlingen van leefgroep 4 op vrijdagnamiddag.
 • Er zijn al heel wat ideeën maar we denken nog verder na over de aankleding van de zaal.
 • Kommetjes voor kaas, bordjes voor brood, bestek en tassen gebruiken we van de refter, Borden, koffielepeltjes, brood, kaas, Limoncello en Limoncello-glaasjes brengt Koen mee.

Evaluatie kalenders

De opbrengst van de kalenders was ongeveer €200. De school was heel tevreden over het resultaat. Enkele ouders vonden dat de kalender meer freinet-minded kon.

Volgend schooljaar vertrekken we terug vanuit de werkgroep, waarbij iedereen met creatieve ideeën kan aansluiten.

Schoolfeest

Het schoolfeest gaat door op zaterdag 13 mei 2017

 1. organisatie: De tent is in orde. Frank voorziet 1 tent en heeft ook een bijkomende tent van 10mx10m ter beschikking. Een eerste idee was om deze tent te gebruiken voor de dranktoog, kassa, prijzentafel. De tent mag ook lang blijven staan voor ons open forum. (31/5/2017)
 2. Het springkasteel van de kleuters levert Frank, het springkasteel voor de lagere school is besteld.

We zoeken een nieuwe nachtwaker die de tent kan bewaken de nacht voor het schoolfeest (van vrijdag op zaterdag). Kandidaten mogen zich steeds melden bij Joni.

 1. Inhoud: Julie en Kenny willen de inhoud van het schoolfeest mee in elkaar steken. Wie mee wil brainstormen is altijd welkom. Een datum hiervoor wordt nog gezocht afhankelijk van de agenda van Julie en Kenny.
 2. Catering: Een barbecue is zeer arbeidsintensief, zowel tijdens de voorbereiding als op het moment zelf en trekt veel helpende handen weg van de rest van het schoolfeest. Daarom wordt er momenteel naar een andere mogelijkheid gezocht. Er is een idee om een internationaal buffet te organiseren met behulp van onze ouders.

Een andere mogelijkheid was een frietkraam te huren. Enkele personen gaan hiervoor prijzen en mogelijkheden opvragen. Er moet bekeken worden of er zo voldoende winst kan gemaakt worden. Ook eventuele sponsoring van Mora en Farm frites kunnen bekeken worden.

Wedstrijd Luminus

Onze school heeft geen Smartflower gewonnen. We hebben met deze wedstrijd wel een aandeel in windenergie twv €125 verkregen.

Ouder en grootouderfeest

Dit gaat door op vrijdag 17 februari 2017 in de speelzaal van De Luchtballon.

Vorig jaar waren er een 80- tal personen aanwezig. Die hadden niet allemaal een plaatsje in De Zeppelin. Er werden verschillende mogelijkheden bekeken.

De school wou het liefst dat dit feest niet enkel voor de grootouders maar ook voor de ouders toegankelijk bleef. De refter van de Luchtballon gebruiken was heel moeilijk omdat deze ’s middags door de lln van de lagere en middelbare school moet gebruikt worden, daarom werd er gekozen voor de speelzaal van De Luchtballon.

De kleuters hebben zelf het thema bepaald, werken dit samen met de leerkrachten uit en maakten zelf de uitnodigingen.

Speeltuig

Er is momenteel een voldoende groot budget om de aankoop van een speeltuig verder te bekijken. Omdat onze leerlingen al zeer lang vragen naar een speeltuig, maar de budgetten niet voldoende waren, werden er nu prijzen opgezocht en werd er naar veiligheidsnormen toe contact opgenomen met de juiste personen binnen scholengroep. De speeltuigen die conform waren aan onze doelgroep zijn vaak heel duur als ze geleverd en geplaatst moeten worden.

Zelf plaatsen kan, maar wel met keuring achteraf van de preventieadviseur van de scholengroep. Enkele ouders lieten al weten dat ze het afhalen en plaatsen zagen zitten. Dit wordt verder bekeken en uitgewerkt.

Openklasdag

De voorbije jaren werden de folders gebust door onze ouders.

Nu werd de mogelijkheid besproken om een folder voor de openklasdagen van beide scholen samen te laten maken en deze te laten bezorgen door de post. We zouden op die manier een grotere oplage kunnen verspreiden. Het lijkt zinvol om ons zo nog eens extra op “de markt” te zetten.

Onderzoeksweek

Vrijdag is er een verkiezing geweest voor het thema van de onderzoeksweek. Het winnende thema is ‘muziek en dans’. Er werd een brief meegegeven aan de leerlingen. Ouders die ons op dit gebied kunnen ondersteunen zijn zeker welkom.

Varia

 • Maandag 30 januari vindt er een pedagogische studiedag plaats op school en is er dus géén les voor de kinderen. Opvang kan via de Bengelbende (zelf inschrijven)
 • Er is een Beachvlag aangekocht met het logo van onze school. Deze kan aan de ingang gezet worden bij activiteiten op verplaatsing.

 

Belangrijke data

 • dinsdag 7 maart 2017 om 16u en donderdag 4 mei 2017 om 16u.

 

Helpende handen voor de Italiaanse avond mogen contact opnemen met Joni!!!